Eesti Koostöö Kogu osaleb Eesti riigi mõtte otsinguil ning pani koos Sirbi ja Eesti Kultuuri Kojaga õla alla esseevõistlusele “Mis on Eesti riigi mõte?”. Esseekonkursi mõte on ärgitada, koguda ja jagada meie riigi olemise ja tuleviku teemalisi arvamusavaldusi.

Konkurss on avatud ja esseede esitamise tähtaeg on 10.november, 2014. Sirp avaldab valiku võistlusele laekunud töid jooksvalt aasta jooksul, avaldatud tööde autorid saavad ka honorari.

Pärast 10. novembrit, valib võistluse žürii, kuhu kuuluvad Sirbi, Eesti Kultuuri Koja ja konkurssi toetavate organisatsioonide esindajad, välja 2 kuni 3 esseed, mida premeeritakse rahaliselt. Auhinnasummade suurus on 1200 – 3950 € (neto). Võitjad kuulutatakse välja Eesti Kultuuri Koja Visioonikonverentsil.

Essee pikkusega kuni 20 000 tähemärki (koos tühikutega) palume saata e-postiga aadressil ott@sirp.ee. Konkursi korraldust puudutavatele küsimustele saab vastuse, kirjutades kultuurikoda@gmail.com