Eesti Koostöö Kogu Riigipidamise kava programmijuhi Külli Taro hinnagul on kõik suuremad erakonnad nende valimiste eel pidanud vajalikuks muudatusi riigivalitsemises ja omavalitsuste toimimises ning see annab lootust riigireformi täideviimiseks.

Külli Taro ütles, et küsimus maavalitsustest on ühisosa, mis erakondade valimisprogrammides silma paistab, vahendasid ERR-i raadiouudised.

“Minu teada on see esmakordne, kui kõikides programmides on nii põhjalikult riigi halduse teema üldse sees, mis annab lootust, et milliseks iganes ka valitsuskoalitsioon ei kujune, võiks riigireformist asja saada,” sõnas ta.

Neljast praegusest parlamendiparteist kaks, IRL ja Reformierakond, on pidanud riigireformi niivõrd oluliseks, et rõhutanud seda omaette peatükiga valimisprogrammis.

Kõige jõulisemalt läheneb riigireformile IRL, mis peab vajalikuks riigikogu liikmete arvu vähendamist, peaministrile selge funktsiooni andmist ja oma vana lipukirja, haldusreformi elluviimist, mis jätaks tulevikus Eestisse alles 15 või veidi rohkem omavalitsusi.

Reformierakond näeb jätkuvalt vajadust, et omavalitsused liituks vabatahtlikult ning suurendaks selle ergutamiseks liitumistoetust. Lisaks võtaks Reformierakond vastu uue valdade ja linnade seaduse, mis määratleb eri suuruse ja tüübiga omavalitsuste õigused ja kohustused.

Vabatahtlikku haldusreformi ei välista ka sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond. Sotsid looks rahvastikuministri koha ning Keskerakond kehtestaks tühistamisreferendumi, mis tähendaks, et kui mingi seaduse vastu on vähemalt 25 000 inimest, saaks selle panna rahvahääletusele ja seaduse tühistada.


Artikkel ERR veebilehel.