Eesti Koostöö Kogu programmijuht Küll Taro rääkis Presidendi Kärajatel, kuidas teha asju teisiti ning edastas oma kolm soovi.

Külli Taro rääkis projektist «Riigipidamise kava», mis loodi 2013. aasta jaanuaris eesmärgiga välja töötada Eesti riigile sobiv lihtsam, läbipaistvam ning loogilisem töökorraldus.

«Usun, et juba viis, kuidas riigipidamise kava sündis, on juba hea näide asjade teisiti tegemisest. Ilma uusi struktuure loomata, formaalseid projekte algatamata, teistele täiendavaid ülesandeid panemata, lihtsalt tehes,» kirjeldas Taro.

Riigipidamise kava vaimus rääkis ta mõnedest soovidest, mis võiks peegeldada käimasolevas valimisdebatis, edasistes aruteludes ja tegevustes. Taro avaldas heameelt, et riigi võime oma ülesannetega hästi hakkama saada, muutumata seejuures liialt koormaks, on täna olulise ühiskondliku debati teema. «Üle väga pika aja pööratakse erakondade programmides riigi ja kohalike omavalitsuste toimimisele suurt tähelepanu. Nimetagem seda riigireformiks või milleks iganes.»

Taro rõhutas, et riigireform ei tohi olla asi iseenesest. Muudatused on vajalikud selleks, et keskenduda riigi põhiülesannetele ning kõigi ettevõetavate tegemiste juures peaks küsima, mida see muudab paremaks siinsetele inimestele või ettevõtjatele.

Vabariigi Presidendi Mõttekoja Kärajad keskendub teemale «Millist Eestit jõuame pidada?». Üritusele kutsutud arvamusliidrid, kes esindavad riigiasutusi, ettevõtlust ja kodanikuühiskonda, otsivad ühiselt ja eraldi vastuseid Eesti tuleviku olemuslikele küsimustele.

Kärajad said president Toomas Hendrik Ilvese algatusel alguse 2007. aasta oktoobris Pärnus.


 

Külli Taro kolme soovi saab kuulata Postimehe lehel olevast videost.