2014. aasta tormiliste sündmuste taustal ja Riigikogu valimistest kannustatuna on seekordse „Tagasi kooli“ nädala fookusteema “Inimene ja ühiskond,” mis haakub ka Eesti Koostöö Kogu tegevusega. Seetõttu on ka koostöö kogu töötajad end külalisõpetajatena kirja pannud.

EKK programmijuht Külli Taro annab “Tagasi kooli” algatuse raames kodanikuõpetuse tunni Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis, kus ta räägib kohalikust omavalitsusest.

“Tagasi kooli” on kodanikualgatus, mille eesmärk on tugevdada Eesti koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd. Algatusega kutsutakse koolidesse tunde andma ja kogemusi jagama külalisõpetajaid – tegusaid kodanikke, lapsevanemaid, vilistlasi, üliõpilasi ja kõiki neid, kes soovivad koolielus kaasa lüüa. Külalisõpetajate tunnid vahendavad õpilastele praktilisi teadmisi ja kogemusi erinevatest eluvaldkondadest, aidates kaasa hariduse mitmekesistumisele. Õpetajatele loob “Tagasi kooli” olulist väärtust uue õppekava eesmärkide täitmisel ning koostöövõrgustiku laiendamisel inimestega, kes soovivad anda oma panuse uue põlvkonna arengusse.