Märtsi lõpus ilmus Statistikaameti koostatud kogumik “Säästva arengu näitajad”, mis on sissejuhatuseks maikuus esitletavale järgmisele Eesti Inimarengu Aruandele. Kogumik koondab 69 säästva arengu näitajat, mille abil vaadeldakse strateegias seatud eesmärkide poole püüdlemist just Eesti säästva arengu kontekstis. Iga näitaja kohta on peale olukorra analüüsi kirjeldatud ka asjakohasus SE21 kontekstis ja meetmed lähtuvalt riigis kehtivatest arengu- ja tegevuskavadest. Kogumik valmis koostöös Riigikantselei strateegiabürooga. Kuigi fookus on säästva arengu vaatenurgast olulistel teemadel, pakub kogumik lugemist kõigile, keda huvitab Eesti areng.

Trükist on võimalik tellida Statistikaameti kodulehelt.