Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu hinnangul väärib uus valitsus tunnustust valmisoleku eest viia järgmise nelja aasta jooksul ellu muudatusi nii riigihalduses kui ka omavalitsuskorralduses, kuid kavatsustele sisulise hinnangu andmiseks tuleb oodata ära lubaduste katteks olev valitsuse konkreetne tegevuskava.

„Koalitsioonilepingu mitmed lubadused kattuvad Eesti Koostöö Kogu poolt mullu detsembris esitletud riigipidamise kava ettepanekutega, eriti neis osades, mis käsitlevad möödapääsmatut vajadust hoida kontrolli all avaliku sektori mahtu nii tööjõu kui kulude mõttes. Teha pigem vähem aga korralikult, et mitte koormata valitsussektorit ennast ega kogu ühiskonda näiteks õigusloome pideva muutmise ja ületootmisega. Tunnustust väärib peaministri lubadus asuda isiklikult vastutama haldusreformi ettevalmistamise ja elluviimise eest. Erinevalt levinud arvamusest, et haldusreformi ei taheta teha, on peamiseks takistuseks siiani olnud pigem erakondade väga erinevad nägemused õige lahenduse osas. Seda enam teeb rõõmu, et kohaliku halduse valdkonnas ollakse valmis kompromissi otsima just sisulise, ülesannetepõhise reformi pinnalt,“ kommenteeris koalitsioonilepingut Eesti Koostöö Kogu riigipidamise kava programmijuht Külli Taro.

Samal ajal sisaldab koalitsioonileping ka komistuskive. „Kõrvalseisjale võivad näiteks tegevuspõhine eelarvestamine või tugitegevuste konsolideerimine kõlada hästi, kuid praktikas nii Eestis kui mujal maailmas on siin palju rakendusprobleeme ja tulemused on osutunud hoopis oodatust vastupidiseks: kulude ja bürokraatia kasv, teenuse kvaliteedi halvenemine. Ehk enne, kui edasi tormata, tuleks hinnata selliste tegevuste reaalset kasu ja kahju,“ hoiatas Taro.

„Loodetavasti loob valitsuse peatselt valmiv tegevuskava selgema pildi, mida uus valitsus tegelikult teeb ja mida tegemata jätab. Eesti Koostöö Kogu on valmis nii plaanide koostamisse kui nende elluviimisesse panustama kogu enda käsutuses oleva informatsiooni ja kogemusega,“ kinnitas Taro.

Eesti Koostöö Kogu riigipidamise kava hõlmab endas konkreetsete ettepanekute paketti ressursisäästlikumaks riigivalitsemiseks, riigi ja kohaliku võimu suhete korraldamiseks, vohava õigusloome ohjeldamiseks ning kodanike tõhusamaks osalemiseks poliitikakujundamises. Kava täistekstiga on võimalik tutvuda siin.

Eesti Koostöö Kogu on valitsusväliste organisatsioonide koostöövõrgustikule baseeruv mittetulunduslik mõttekoda, mis korraldab Eesti pikaajalist arengut mõjutavate teemade seiret ning töötab selle põhjal kõiki huvigruppe kaasates välja analüüse, ettepanekuid ja poliitikasoovitusi.

 

Lisainfo:

Külli Taro, EKK riigipidamise programmi juht

kylli.taro@kogu.ee