Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu ja autorid esitlevad reedel, 29.mail algusega kell 11.30 KUMU suures auditooriumis järjekordset Eesti inimarengu aruannet, mis seekord keskendub 10 aasta eest Riigikogus vastu võetud pikaajalise arengustrateegia „Säästev Eesti 21“ rollile ja mõjule Eesti lähimineviku otsustes ja arengus.

Esitlusel otsitakse muu hulgas vastuseid küsimustele, kas kümnendi eest teadlaste poolt Eestile seatud sihid on õiged ja saavutatavad ka praegu, kas strateegia Säästev Eesti 21 on täitnud oma eesmärgi, ning kas ja kuidas tuleks seda strateegiat kümnendi võrra targematena rakendada.

Esitlusel teeb aruandest kokkuvõtte peatoimetaja, Tallinna Ülikooli professor Raivo Vetik. Järgneb paneeldiskussioon, millest võtavad osa aruande peatükitoimetajad professorid Marju Lauristin (kultuuri elujõu peatükk), Ellu Saar (ühiskonna sidusus), Georg Sootla (poliitikakujundamise viisid), Erik Terk (majandus ja innovatsioon) ja Mihkel Kangur (keskkond).

Esimese Eesti inimarengu aruande koostamisest möödub tänavu 20 aastat, alates 2007. aastast annab aruannet välja Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu. Seekordse aruande maht on 310 lehekülge.

Esitlus algab kell 11.30 osalejate ja kutsutud külaliste kogunemisega. Kell 12 algab sõnaline osa. Esitluse orienteeruv lõpp on kell 14.00.

Lugupidamisega ja kohtumiseni,
Olari Koppel,
SA Eesti Koostöö Kogu juhataja kt, inimarengu aruande kirjastaja
50 57372
olari@kogu.ee