Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu ja autorid esitlevad reedel KUMU suures auditooriumis järjekordset Eesti inimarengu aruannet, mis seekord keskendub 10 aasta eest riigikogus vastu võetud pikaajalise arengustrateegia «Säästev Eesti 21» rollile ja mõjule Eesti lähimineviku otsustes ja arengus.

Postimees teeb esitluselt otseülekande, mida saab vaadata siinsamas.

Esitlusel otsitakse muu hulgas vastuseid küsimustele, kas kümnendi eest teadlaste poolt Eestile seatud sihid on õiged ja saavutatavad ka praegu, kas strateegia Säästev Eesti 21 on täitnud oma eesmärgi, ning kas ja kuidas tuleks seda strateegiat kümnendi võrra targematena rakendada.

Esitlusel teeb aruandest kokkuvõtte peatoimetaja, Tallinna Ülikooli professor Raivo Vetik. Järgneb paneeldiskussioon, millest võtavad osa aruande peatükitoimetajad professorid Marju Lauristin (kultuuri elujõu peatükk), Ellu Saar (ühiskonna sidusus), Georg Sootla (poliitikakujundamise viisid), Erik Terk (majandus ja innovatsioon) ja Mihkel Kangur (keskkond).

Esimese Eesti inimarengu aruande koostamisest möödub tänavu 20 aastat, alates 2007. aastast annab aruannet välja Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu. Seekordse aruande maht on 310 lehekülge.

Otseülekanne algab orienteeruvalt kell 12 ja lõpeb kell 14.

Otseülekannet saab vaadata siit.