Eesti Koostöö Kogu toetab ja korraldab Arvamusfestivali teemaala „Toimiv riik“. Kutsume kõiki kaasa mõtlema ja arutelus osalema! Liituge ja jälgige “Toimiv riik” teemaala Facebooki-sündmust siit.

Riigi hea toimimine on aegumatult oluline ja mõjutab iga Eesti elanikku. Just äsja möödunud Riigikogu valimistel oli riigihalduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse teema fookus enam kui kunagi varem. Teema on lauale tõstetud, nüüd on aeg konkreetsete lahenduste väljapakkumiseks ja tegudeks.

Kui sa tahad kaasa rääkida riigi tulude kogumise põhimõtetes või kulude jaotuses, riigi ja üksikisiku kohustuste jagunemises, liiklusohutuse tagamises või alkoholipoliitika põhimõtetes, haldusreformis või Riigikogu töö avalikustamises, siis sa pead olema Arvamusfestivali teemaalal „Toimiv riik“ kohal. Just siin sündivad mõtted võivad juba homme sinu elu mõjutada.

Arutelud veavad lahti nii eksperdid, poliitikud kui ka noored tulevikutähed. Kohtuvad inimesed, kes seni on samal teemal ehk ajakirjanduse või sotsiaalmeedia veergudel debatti pidanud, kuid silmast silma arutlenud pole.

Toimiv riik teemaala toetavad ja korraldavad:
Eesti Koostöö Kogu, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Advokaadibüroo Raidla Ellex, Maanteeamet, Terve Eesti Sihtasutus, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Linnade Liit, Siseministeerium, EBS, Arengufond.

REEDE 14. august

13:00-14:30 „Kuidas riigi tulu kasvatada?“

Moderaator: Kersti Kaljulaid. Osalejad: Viljar Arakas, Olari Taal, Kaidi Ruusalepp, Veiko Lember
Kui tavapäraselt keskenduvad riigireformi arutelud riigi kuludele ja eelkõige nende kärpimisele, siis Arvamusfestivali riigivalitsemise teemaala avame hoopis võrrandi teise poole ehk tulude lahkamisega. Küsime, kuidas raha riigieelarvesse juurde saada? Mida ja kuidas maksustada? Millised on kasutamata võimalused tulu suurendamiseks? Mis on riigi roll tulude suurendamisel? Tuleme rahandusministrile appi. Lükkame maksudebati uuesti kännu tagant lahti ja korjame raha maast üles.

15:30-17:00 “JOKK jätta! Piirkiirus 80 km/h!”

Moderaator: Diana Lorents. Osalejad: Aivo Adamson, Indrek Koemets, Indrek Sirk, Dago Antov, Sven Pertens, Mari Jüssi jt.
Eestis hukkub igal aastal liikluses rohkem inimesi, kui Euroopas keskmiselt, ent liiklussurm on ärahoitav. Selleks on olemas konkreetsed võimalused, mille rakendamine tähendab aga muutusi, uusi reegleid, piiranguid. Liikleja ei saa ja ei pea vastutama tee projekteerija, ehitaja, hooldaja, teeomaniku tegemiste või tegematajätmiste eest, taristu peab olema loodud nii, et aitab ellu jääda. Kas piirkiirus päästab inimesi? Kes vastutab ja kuidas? Kas trahvidest on kasu? Kus õpitakse liiklema?

18:00-19:30 „Kuidas ja palju me peaks jooma? Poliitika kujundamine keset huvide konflikti, alkoholi näitel.“

Moderaator: Margus Uudam. Osalejad: Kaja Kallas, Jevgeni Ossinovski, Janek Mäggi
Kasutame kirgi kütvat alkoholipoliitika näidet, et uurida, miks poliitikud ei tee alati rahva huvides otsuseid, mis tunduvad isegi riigi enda analüüside põhjal olulised ja vajalikud. Huvide konfliktis on rahva tervis, poliitikud ja alkoholitööstus.

LAUPÄEV 15. august

13:00-14:30 „Riik, tee mind rikkaks!“

Moderaatorid: Martin Triipan ja Külli Taro. Osalejad: Jaan Pillesaar, Andrei Liimets, Tõnu Mertsina
Eesti riiki kirjeldatakse kui liberaalset ja „õhukest“. Kuidas aga tegelikkuses on? Õhuke, paks või hoopis parajas vormis? Hiljutisest valimiskampaaniast üles puhutud lubadustest kainenedes on hea arutada tegelike võimaluste üle. Soov saada rohkem ja paremaid teenuseid ei lähe kokku piiratud võimalustega. Mida me tahame, et riik teeks ja millest võiks ta loobuda? Mis peaks olema üksikisiku, ettevõtja ja mis riigi vastutus?

15:30-17:00 “Minu tuleviku vald pärast haldusreformi”

Moderaatorid: Sulev Valner ja Külli Taro. Osalejad: Arto Aas, Tarmo Loodus, Märt Rask, Taavi Aas, Kurmet Müürsepp.
Kujutame ette, et kauaoodatud haldusreform on toimunud, näiteks Eesti Vabariigi 100ndaks sünnipäevaks 2018. Milline üks hea omavalitsus selle tagajärjel siis olema peab? Kui oluline on üldse ise kohapeal otsustamine, mida oleks mõistlikum keskselt korraldada? Me ei nuta taga, mis olnud või olemata, vaid arutame, kas ja kuidas oleks võimalik selline tulevane vald, mida tahame.

18:00-19:30 „Avatud valitsemine. Alustame Riigikogust?“

Moderaator: Olari Koppel. Osalejad: Liia Hänni, Toomas Mattson, Eiki Nestor, Kalle Laanet
Eelmise Riigikogu koosseisu ajal oli üks viimaseid kirgi kütnud teemasid komisjonide töö avalikkus. Protokollidest ja lindistustest sai ühtäkki terav teema. Kas parlamendis toimuvate debattide sisukus võiks olla üks demokraatia tervise mõõdupuu? Nende avalikustamine avatud valitsemise etalon? Asjaosalised, ajakirjanikud ja niisama huvilised, tulge öelge sõna sekka.

 

15. augustil toimub Arvamusfestivali raames ka paralleel-teemaala “Toimiv e-riik”

12:00-13:30 “Kellele ehitame e-riiki? (liitu Facebook sündmusega siit)

14:30-16:00 “Mis kasu minul on 10 miljonist e-residendist?”

17:00-18:30 “Kuidas ellu viia elukestev õpe, mis kestaks tõepoolest elu lõpuni”