Eesti Koostöö Kogu korraldab Arvamusfestivalil Tööelu teemaalal arutelu „Pikaealisuse tagajärg: uus töökultuur IN, pension OUT?“. Ootame kõiki, kes tahavad arutellu panustada – jagada kogemusi, mõtteid ja üldistusi. Kohtume Paides Tööelu laval juba reedel, 14. augustil kell 12.00.

Ühiskonnas peaks tekkima uus kokkulepe, kuidas inimene ise, tööandja, teised töövõtjad ja riik peaksid tulevikus panustama eaka ülalpidamisse. Kas pension tulevikus jääb? Kas lahenduseks on uus töökultuur, näiteks ka 4-päevane töönädal?

Tööelu lava põhiküsimused keerlevad tammsaarelikult töö ja elu ümber. Ehk kas töö ongi elu või vajame me tööd elamiseks. Kas tuleks lähtuda „ratsionaalselt“, et töö annab eluks võimaluse või on tööl omaenese väärtus? Tänane Eestist maalt linna ja linnast üle mere koliv „mugavuspagulane“ on keegi, kes on kimpu jäänud globaalse tööjõuturu väljakutsetega või „heaoluriigi“ suutmatusega lastega perede ja vananemisprobleemidega toime tulla. Seega on meie kesksed teemad seotud töö ja pereelu ühildamisega; noorte tööhõive ja talentide juhtimisega; globaalse tööjõuturuga; vananeva rahvastiku ning pensionitega. Nagu ikka on arutelu keskmes poliitikate või institutsioonide võime muutusi ellu kutsuda.

Arutelu juhib Mart Jesse Eesti Kindlustusseltside Liidust, osalevad Lauri Leppik Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituudist, Lelo Liive Eesti Koostöö Kogust, Evelyn Sepp Teenusmajanduse Kojast, Jaanus Müür Eesti Üliõpilasesinduste Liidust, Aavo Vään.

Olete oodatud kaasa rääkima!

Liituge ka üritusega Facebookis.

Jälgi ja liitu Tööelu teemaala Facebook-sündmusega siin.