Jüri Ratas, Lääne Elu

Taas üles kerkinud haldusreformi küsimus on hakanud pöördeid koguma ning kirgi kütma. Teema on tegelikult olnud aktuaalne Eesti iseseisvuse taastamisest peale: üksikud omavalitsuste vabatahtlikud ühinemised ning riiklike ametkondade läbimõtlemata koondamine maakondadest regioonidesse ja nii-öelda tõmbekeskustesse.

Et jätta mulje jõulisest Eesti elu arendamisest, on Reformierakonnal saanud tavaks nimetada kõiki oma valimislubadusi ja poliitilisi otsuseid reformideks. Põllumajandus-, omandi- ja maareform olid meie taasiseseisvunud riigile hädavajalikud. Kahjuks unustas riik tasakaalustada suuri turumajanduslikke muudatusi tervikliku sotsiaal- ja regionaalpoliitika ning maapiirkondade arendamisega. Tulemuseks on kahanev elanike arv, maapiirkondade ääremaastumine ning 50 000 eestimaalast Soome ametlikus elukoha registris.

Valitsus on kinnitanud omavalitsuste reformi (loe kaartide ümberjoonistamise) ajakava. Eesmärk on 2016. aasta suveks seadused vastu võtta ning sama aasta sügiseks ütleb valitsus, kes peaks ühinema. 2017. aasta kohalikel valimistel on omavalitsustel võimalus vabatahtlikult-sunniviisiliselt ühineda ning aasta pärast seda ühendatakse valitsuse ettepanekul juba vägisi.

Keskerakond on seisukohal, et riigi halduskorralduse muutmist tuleb alustada riigi keskvõimu tasandi korrastamisest nii pealinnas, regioonides kui ka maakonnas. Lihtne näide praegusest segadusest: Viljandimaa inimene ja omavalitsus suhtlevad riigiga mitmes regioonikeskuses – hoolekande asjus Pärnus, metsanduse teemal Jõhvis, maa- ja kinnistusasjus Tartus jne. Riigi tasandil on aga valitsus välja käinud vaid avaliku sektori koondamise – 800 töökohta aastaga, 3200 nelja aastaga. Riigil võib küll olla mõnes ametkonnas väikest lõtku, aga kui lõigatakse juusturiivi kombel igalt poolt, võivad hammasrataste vahele jääda ka head riigisektori asjatundjad, keda on viimasel ajal niigi väheks jäänud.

Keskerakond korraldab halduskorralduse mõttetalgud, kuhu kutsume kõiki asjast huvitatud inimesi. Seminar on 3. septembril algusega kell 14 Risti multifunktsionaalses keskuses.

Artikkel Lääne Elu veebilehel.