1. novembris Rakveres toimunud Ühisnädala avafoorumil tunnustati parimaid koostööpraktikaid kogukondade ja omavalitsuste vahel. Žürii valis välja võitjad kolmes kategoorias (ühekordne koostöö, regulaarne ja vajaduspõhine koostöö, teenus) ning tõstis lisaks esile kolm uuenduslikku algatust. Žürii leidis, et kõik auhinnatavad näited rajavad teed uudsele kohalikule elukorraldusele.

Auhinnad said Rõuge valla tervisetundide programm, mis kutsub inimesi oma tervisekäitumist jälgima ning seda ühise eesmärgi nimel üles tähendama; Kõrgessaare ja Lauka kaugküttepiirkonna taastamine ühistu vormis, Hiiu vallavalitsuse eestvedamisel, Kõpu soojaühistu loomine Viljandimaal; Ruu külaseltsi ja valla koostöö ja pannkoogimüük paekivikaevanduse vastu; invatakso, kus OÜ Antsu Takso poolt asutatud invatakso ja Põlva vallavalitsuse koostöös on piirkonna liikumispuudega inimeste ja vanurite abistamine paranenud märgatavalt.

Näidete kohta saab rohkem lugeda www.kohalikkoostoo.ee.

Parima koostöö konkursi viisid läbi Linnalabor, E-Riigi Akadeemia ja EMSL projekti „Avatud Valitsemise Partnerlus kohalikes omavalitsustes“ raames. Projekti rahastas EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. Žüriisse kuulusid Rainer Nõlvak (SA Teeme ära!), Artur Talvik (Riigikogu), Külli Taro (SA Eesti Koostöö Kogu), Anzori Barkalaja (Eesti Külaliikumine Kodukant) ja Aljona Galazan (EMSL).

Vaata ka:

https://ega.ee/et/uudised/parima-koostoo-konkursil-selgus-eesti-kuus-parimat-praktikat/

https://www.virumaateataja.ee/3407581/rakveres-tunnustati-eesti-parimaid-koostootajaid