Eesti Koostöö Kogu kutsub Eesti inimarengu aruannet peatoimetama

Eesti inimarengu aruanne (EIA) on iga kahe aasta tagant ilmuv ainulaadne raport Eesti Vabariigi sotsiaal-majanduslikust arengust. Tunnustatud teadlaste koostatavat aruannet saavad oma tegevuses aluseks võtta otsusetegijad poliitikas, majanduses ja muudes valdkondades.  Eesti Koostöö Kogu annab EIAsid välja alates 2006. aastast.

SA Eesti Koostöö Kogu nõukogu pakub 2017. aasta kevadel ilmuva inimarengu aruande fookuseks üleilmse eestluse, selle olemuse, ulatuse ja mõju Eesti riigi ja rahva arengule.

Aruande fookust avavad uurimisküsimused

 • Kuidas tagada Eesti kultuuri ja keele püsimine olukorras, kus Eesti rahvastik paratamatult kahaneb, ning sisseränne suureneb? Kuidas “uus-eestlaste” seas keelt ja kultuuri edasi kanda ja pärandada?
 • Eesti elus osalemine väliseestlase jaoks (meedia kättesaadavus, otseülekanded jne). Kuidas saab väliseestlane hoida sidet emamaaga, kanda edasi eestluse identiteeti vaatamata elukohale väljaspool Eestit?
 • Kas Eesti on valmis rakendama avatud rahvusluse põhimõtet ja avardama eestlase olemise raamistikku? Kas mustanahaline ja aktsendiga rääkiv inimene võib olla eestlane?
 • Eestlaste diasporaad üle maailma – kuidas kokku hoiavad, millised on hoiakud emamaa suhtes, kuidas hoiavad Eesti kultuuri, kas pärandavad lastele edasi. Kas välja rändavad eestlased on kui viimsed mohikaanlased või uute liikumiste eestvedajad?
 • Kas ja kuidas Eesti tõukab eemale eestlasi väljaspool Eestit, potentsiaalseid eestlasi, kes alles Eestisse tulevad ja siin olevaid eestimaalasi – kas eestlus on liiga eksklusiivne ja natsionalistlik? Kuidas on “kodueestlaste” ja väliseestlaste suhted muutunud, arvestades uusi suhtlusvõimalusi?
 • Kuidas uued majandus- ja haridussuhted mõjutavad globaalset eestlust? Paindlik töötamise kultuur, kohalikud ülikoolid lähevad aina rohkem inglisekeele peale üle jne.

Nõudmised peatoimetajale

 • doktorikraadiga teadlane (eelistatavalt professor) Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis
 • varasem publikatsioonide toimetamise kogemus
 • suutlikkus kaasata kirjutajaid vähemalt kolmest Eesti ülikoolist
 • hea suhtlus- ja organiseerimisvõime peatükkide toimetajatega koostööks
 • valmidus tutvustada valminud aruannet avalikkusele, sh parlamendi ees

Koostöö Kogu pakub

 • võimalust populariseerida oma uurimisvaldkondi, saada laiemat ühiskondlikku tuntust
 • aruande peatoimetamise eest väärilist tasu
 • inimarengu aruande koostamise eelarvet (sh kirjutajate tasud ja väljaandmise kulud)
 • kirjastaja-poolset tehnilist tuge aruande koostamisel, väljaandmisel ja levitamisel

Kandideerimise tingimused

Peatoimetaja kohale kandideerimiseks andke palun kõigepealt oma huvist teada, saates hiljemalt 15. detsembril 2015 vastava sisuga meil info@kogu.ee.

Seejärel ootame peatoimetaja kandidaatidelt kaheleheküljelist (või lühemat) kavandit järgmise inimarengu aruande täpsema fookuse, peatükkide toimetajate kollektiivi ning peatükkide esialgsete pealkirjade kohta, samuti mõtteid EIA formaadi uuendamise või EIA levitamise kohta. Kavand tuleb saata hiljemalt 25. jaanuaril 2016 aadressil info@kogu.ee.

Koostöö Kogu nõukogu valib kavandite põhjal välja uue peatoimetaja. Koostöö Kogu sõlmib peatoimetajaga lepingu, kus fikseerime peatoimetaja ja väljaandja vahel tööjaotuse.

Vaata ülevaadet inimarengu aruande teemadest ja toimetajatest 1995-2015 siit.