Eesti Koostöö Kogu juhataja Teele Pehk andis Eesti Päevalehele kommentaari, millele võiks president 2016. aastal keskenduda. Arvamus ilmus Kärt Anvelti artiklis “287 päeva. President Ilvesele jäänud aeg, et raputada Eesti poliitika unest”.

Aktiivsed kodanikud, vabatahtlik tegevus ja sotsiaalsed uuendused on president Ilvesele olnud olulised alates sellest, kui ta 2006. aasta sügisel ametisse astus. Seda rõhutas ta ka aastalõpuintervjuus ERR-ile. Ent tundub, et retoorikas on vabakond liiga eraldiseisev nähtus, seosed teiste eluvaldkondade ja maailmas toimuvaga on jäänud pigem nõrgaks. Terve ja tervisliku ühiskonna tunnus on vabaühendused ja aktiivsed kodanikud, kes keskenduvad elulistele küsimustele, on paindlikud, uuenduslikud ja tulemuste ootuses kärsitud ning pakuvad lahendusi nii ühiskonnaelu paremaks korraldamiseks, probleemide lahendamiseks kui ka igapäevase heaolu parandamiseks.

Loodan, et 2016. aastal utsitab president kodanikke tegutsema. Näiteks küsimuses, kuidas aidata peatada avalikule sektorile omast ülereguleerimist, või selles, kuidas elanikud väljaspool Tallinna oma elu ise parandada saavad, olles ettevõtlikud ja sotsiaalselt taibukad ning kuidas omavalitsused sellist käitumist soosida võiksid. Ärevate maailmasündmuste olukorras on vabaühendustel aina kandvam roll, kasvõi uussisserändajate ühiskonda sulandamise või kestliku arengu puhul.

President võiks jätkata rahvakogu tulemusel tekkinud võimalustest teavitamist. Näiteks kutsuda erialaorganisatsioone, vabaühendusi ja kodanikke üles esitama riigikogule kollektiivseid pöördumisi (milleks nõutakse ainult 1000 allkirja, samal ajal kui Lätis 10 000 ja Soomes lausa 50 000 allkirja), et ühiskonnaelu puudutavaid küsimusi ja ettepanekuid tõstatada või seadusemuudatusi algatada. Pöördumiste õigus kehtib juba üle pooleteise aasta, kuid siiani on tehtud ainult 11 rahvaalgatust.