Aasta tagasi avalikustas Eesti Koostöö Kogu Riigipidamise kava ettepanekud viies valdkonnas:  arutlev demokraatia, kohalik omavalitsus, riigihaldus, valitsus ja parlament. Nüüdseks on käivitunud haldusreformi nime all kohalike omavalitsuste ühendamine, valitsus plaanib vähendada riigipalgalisi, teha riigiauditi, peatada seaduste ületootmine ning alustatud on nullbürokraatia initsiatiiviga. Kas need on sammud, mis kahaneva rahvaarvu ja madala rahvastikutiheduse oludes Eestile edu tagavad?

Mis on aastaga muutunud ja mis vajab veel tagant tõukamist, et Eesti saaks hiilata jõukohase, nobeda ja targa riigihaldusega loe Külli Taro ülevaatest siit.