PRESSITEADE

Eesti Koostöö Kogu esitleb täna riigipidamise kolmeaastase programmi kokkuvõtet. Kinos Sõprus toimuval seminaril tuuakse välja, millised muudatused on aasta pärast riigipidamise ettepanekute avalikustamist toimunud. Järeldused on juba avalikustatud siin.

„Kolm aastat tagasi alanud riigipidamise programmi ajendas veendumus, et kahaneva rahvastiku valguses ei lase praegune asjade ajamise viis Eesti riigil avalikke ülesandeid hästi täita,“ selgitab Koostöö Kogu nõukogu liige Raivo Vare. Riigipidamise kava raames töötas sihtasutus koos teadlaste, ametnike, poliitikute, ettevõtjate ja vabakonna esindajatega välja lihtsama, läbipaistvama, loogilisema ja konkreetselt Eestile sobiva riigi töökorralduse ettepanekud viies valdkonnas: arutlev demokraatia, kohalik omavalitsus, riigihaldus, valitsus ja Riigikogu.

„Riigipidamise reformisoovituste elluviimist hinnates on keeruline valida, kas hinnata retoorikat, kavatsusi, elluviimist või tulemusi,“ nendib riigipidamise programmi juht Külli Taro. „Soovisime keskenduda tegelikele muudatustele, ent neid on veel vähe. Samas on õnnestunud retoorikat muuta, viimastel Riigikogu valimistel oli riigireform üheks peateemaks,“ lisab Taro.

Hetkel kooskõlastusringil olevat haldusreformi eelnõu hindab Külli Taro järgmiselt: „Riigipidamise kava pakkus välja piirkondlikule ja funktsionaalsele koostööle põhineva omavalitsusmudeli ning just Eestile sobivaid lahendusi kohaliku elu korraldamiseks. Elanike vaatenurgast on omavalitsuse suurus teisejärguline, oluline on võimalus osaleda kohaliku elu korraldamisel ning kvaliteetsed avalikud teenused. Loodetavasti ei juhtu haldusreformi seadusega nii, et üldine seadus valmistatakse ette ja võetakse ehk vastugi, ent sisuliste muudatuste elluviimiseks hädavajalik rakendusseadus jääb toppama.“

Täna kell 14 algaval seminaril tutvustab Koostöö Kogu lisaks oma plaane sotsiaalreformidega, käivitades arutelu pensionisüsteemi muutmisest; veebruari lõpuks valmivat rahvaalgatusveebi ning sihtasutuse kirjastatava inimarengu aruande koostamist. Seminari avab Vabariigi President. Seminari kava.

SA Eesti Koostöö Kogu on Vabariigi Presidendi otsusega 2007. aastal asutatud valitsusväliste organisatsioonide koostöövõrgustik. Sihtasutus korraldab Eesti pikaajalist arengut mõjutavate ja võrgustiku poolt prioriteetseks peetavate teemade seiret ning töötab selle põhjal huvigruppe kaasates välja analüüse, ettepanekuid ja poliitikasoovitusi.

Rohkem infot:

Teele Pehk
SA Eesti Koostöö Kogu juhataja
teele@kogu.ee
+372 6938330
+372 58100478
www.kogu.ee