Eestis on palju juureldud selle üle, kas 2013. aastal toimunud Rahvakogu protsessi tulemusel midagi Eesti ühiskonnas muutus. Muutus küll, ja mitte vähe.

Mis on ühist Soomes 2017. aastal jõustuval samasooliste paaride abieluseadusel ning Lätis 2014. aastast kehtivatel varasemast rangematel karistustel seimi saadikutele, kes rikuvad parlamendi eetikakoodeksit? Õige vastus: mõlemad muudatused tekkisid tänu rahvaalgatusele vabakonna üles pandud veebikeskkonnas.

 

Tööd seadusandjale

Eesti ühiskonnas on ka Rahvakogu protsessi tulemusel mõndagi muutunud. Lisaks kodanikuhariduslikule kasule seadustati meil 2014. aasta kevadel rahvaalgatus ehk kollektiivsed pöördumised Riigikogule: parlamendi komisjonid peavad arutama vähemalt 1000 allkirjaga ettepanekuid ühiskonnaelu parandamiseks või mingi regulatsiooni muutmiseks.

Seni on Riigikogu vastu võtnud 11 pöördumist. Esitatud on neid rohkem, kuid ühel või teisel põhjusel pole pöördumised nõuetele vastanud. Seaduseks on saanud kaks algatust: proviisorite koja ettepanek kehtestada ravimiseaduses apteekidele omandipiirang, ning kaubandus-tööstuskoja ettepanek muuta maksukorralduse seadust nii, et maksumuudatuste jõustumisele eelneks vähemalt pool aastat. Kollektiivseid pöördumisi on algatanud ka üksikisikud ning erakonnad, viimased ehk liigagi usinalt.

Probleem on selles, et praegused kampaaniakeskkonnad (petitsioon.ee, petitsioon.com) ei võimalda pöördumistele digiallkirju anda, mistõttu ei saa nende kaudu esitatud ettepanekuid seaduse järgi edasi menetleda.

Kingitusena Eesti Vabariigi 98. aastapäevaks tekibki ühisloomeline arutelu- ja algatusveeb rahvaalgatus.ee. Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu, mis oli ka 2013. aastal toimunud Rahvakogu protsessi üks elluviijatest, on rahvaalgatusveebi ülespaneku enda õlule võtnud. Koostöö kogu ei tee seda tühjalt kohalt, pigem vastupidi: õpime naaberriikide Soome ja Läti ning teiste riikide kogemustest, lisaks ehitame rahvaalgatusveebi ühe olemasoleva arutleva demokraatia tööriista peale, milleks on sihtasutuse Teeme Ära loodud platvorm CitizenOS.com.

 

Ärgitab kaasa mõtlema

Tulevases veebikeskkonnas saab käivitada arutelu, arutelu tulemusel koostada pöördumise, seda ühisloomes lihvida, siis pöördumisele toetusallkirju koguda ja vähemalt 1000 allkirjaga pöördumise Riigikogule esitada ning jälgida selle menetlemist ja võimalikku seaduseelnõuks kujunemist.

Tulevases rahvaalgatusveebis saab ettepanekuid ja arutelusid pidada eesti, vene ja inglise keeles, kuid Riigikogule peab pöördumise esitama ikkagi riigikeeles. Pöördumisi arutavad Riigikogu komisjonid ning annavad kuue kuu jooksul vastuse.

Võiks eeldada (kuigi indiaanlased ei soovita midagi eeldada), et parem veebikeskkond elavdab sisukate pöördumiste koostamist ja esitamist.