SA Eesti Koostöö Kogu nõukogu valis 2017. aasta kevadel ilmuva inimarengu aruande peatoimetajaks kahe kandidaadi vahel linna- ja rahvastikugeograafia professor Tiit Tammaru esitatud kavandi, mis käsitleb üleilmset eestlust rände, demograafiliste protsesside, sotsiaalmajanduslike arengute ja kulturoloogiliste mõjude kaudu.

Värske peatoimetaja Tiit Tammaru selgitab lähemalt: „Rändega seotud väljakutsed on täna päevakajalised terves Euroopas. Lisaks rändekriisile on üha enam levinud mõnes teises riigis lühemat või pikemat aega elamine, töötamine ja õppimine. Soovime koos kaastoimetajate Raul Eametsa ja Kristina Kallasega anda panuse rände ja muutuva eestluse üle toimuva emotsionaalse arutelu suunamiseks rahulikumasse vormi. Inimarengu aruandes tahame selgitada Eesti rändes toimuvaid muutusi ja arutleda, milliseid keele- ja kultuurimõjusid see endaga kaasa toob.”

„Inimarengu aruande ilmumine on alati oodatud sündmus, kuna selles analüüsitakse Eesti arengusuundade valikuid ja tehakse kaalukaid ettepanekuid tulevikuks,“ kinnitab Koostöö Kogu nõukogu liige David Vseviov. „Avatud eestlusele keskendumine on praeguse massirände valguses ka aasta pärast aktuaalne, kui isegi mitte põletav teema,“ lisab Vseviov.

Aasta pärast eesti ja inglise keeles ilmuva inimarengu aruande töörühmas on peatükkide toimetajateks Allan Puur, Rein Ahas, Anu Realo, Anna Verschik ja Marek Tamm. Teadusasutustena on lisaks Tartu Ülikoolile kaasatud Tallinna Ülikool, Eesti Keele Instituut ja Tallinna Tehnikaülikool.

Eesti inimarengu aruanne on ainulaadne raport, mis koondab Eesti tunnustatuimate teadlaste poolt koostatud andmestiku ja kirjeldused Eesti Vabariigi sotsiaal-majanduslikust arengust. Aruanne on tõetruu peegeldus Eesti tegelikkusest, mida saavad oma tegevuses aluseks võtta otsusetegijad poliitikas, majanduses ja teistes valdkondades.

Eesti Koostöö Kogu annab inimarengu aruannet välja alates 2006. aastast, olles iga kahe aasta tagant ilmuva trükise kirjastaja.

Rohkem Eesti inimarengu aruannete kohta saab lugeda siit.