Täna esitlesid Tööandjate Keskliit ja Praxis Riigireformi Radarit, mis on kvartaalne eksperdihinnang riigireformi edenemisele viies valdkonnas: kvaliteetsed avalikud teenused, mõjus poliitikakujundamine ja elluviimine,  jõukohane ja heas vormis riik, professionaalne inimeste ja ressursside juhtimine, riigireformi tõhus elluviimine. Radari hinnang viimase poole aasta eest on kolm miinusega.

Hinnangut andvas kolleegiumis on esindatud ka Koostöö Kogu riigipidamise teemad Külli Taro ja David Vseviovi näol.

Loe Riigireformi Radari avamise pressiteadet ning esimest hinnangut aadressil www.reformiradar.ee.