Arutelude ja pöördumiste keskkond rahvaalgatus.ee on kõigile kodanikele kasutamiseks ja testimiseks avatud.  Veebilehel saad kavandada ja esitada Riigikogule ühiseid ettepanekuid  Eesti elukorralduse parandamiseks. Selleks on vaja koguda ühisloomes koostatud algatusele vähemalt 1000 digiallkirja ja pöördumine Riigikogule saata.

“Kui seni pidi pöördumise esitamiseks koguma allkirju paberil või edastama digiallkirjad mälupulgal,  siis rahvaalgatus.ee lihtsustab tunduvalt  kollektiivsete pöördumiste esitamist Riigikogule,” selgitas Eesti Koostöö Kogu juht Teele Pehk. “Uus veebikeskkond on hetkel  veel testversioonis ja ootab kasutajate tagasisidet, et täielikult töökorda saada,“ lisab Pehk.

Kollektiivsete pöördumiste esitamine Riigikogule ehk rahvaalgatusõigus kehtib Eestis alates 2014. aasta kevadest, kui Riigikogu seadustas Rahvakogu sellekohase ettepaneku.  Praeguseks  on esitatud 14 pöördumist, millest kaks on saanud seaduseks.

E-Riigi Akadeemia ekspert  ja kollektiivsete pöördumiste seadustamise üks eestvedajaid Liia Hänni paneb kõigile südamele: „Ühiskonnas olulised teemad tuleb kõigepealt põhjalikult läbi arutada ja alles seejärel kollektiivsele märgukirjale oma toetusallkiri anda.  Siis on palju suurem tõenäosus, et rahvaalgatuse korras esitatud ettepanek teoks saab.“

Rahvaalgatus.ee platvorm võimaldab tõstatada probleemi või teha ettepaneku, selle üle arutelu pidada, arutelu tulemusel ühisloomes pöördumine koostada ja pöördumisele digiallkirju koguda. Toetusallkirja saab anda vähemalt 16aastane Eesti alaline elanik.  Riigikogule edastamiseks peab pöördumisel olema vähemalt 1000 toetusallkirja. Veebikeskkonnas saab ettepanekuid esitada ja arutelusid pidada eesti, vene ja inglise keeles, kuid Riigikogule peab pöördumise esitama riigikeeles.

Rahvaalgatus.ee platvormi on püsti pannud ja seda haldab Eesti Koostöö Kogu koostöös Riigikogu Kantseleiga. Platvorm on ehitatud sihtasutuse Teeme Ära! loodud kogukondliku otsustamise vabavara CitizenOS.com-i kasutades. Arutelusid ja ühisloomet võimaldava rahvaalgatusveebi loomine on riikliku prioriteedina kirjas Eesti avatud valitsemise partnerluse 2014–2016 tegevuskavas.

 


Meediakajastus

Коллективные обращения в Рийгикогу теперь можно представить электронным путем, Delfi, 8-08-2016

Värske veebileht annab rahvale võimaluse teha riigikogule kollektiivseid pöördumisi, ERR, 8-08-2016

Koostöö Kogu juhi Teele Pehki intevjuu,  KUKU raadio, 8-08-2016