Lendoravate ja metsade kaitseks kogutud ligi 2000 allkirja on märtsis avanenud rahvaalgatus.ee esimene pöördumine Riigikogule. Täna parlamendile saadetud digiallkirjadega pöördumise menetlusse võtmise üle otsustab Riigikogu juhatus 30 päeva jooksul ning seejärel on kuus kuud aega, et anda vastava komisjoni poolt pöördumisele vastus. Seda infot saab rahvaalgatus.ee kaudu näha ja endale meiliteavituse tellida, et uue info lisandumisel sellega kursis olla.

Noorte Roheliste algatatud kampaania lendoravate kaitseks andis testversioonis oleva rahvaalgatus.ee meeskonnale palju väärtuslikku tagasisidet, kuigi tekitas algatajatele palju lisavaeva ja peavalu. Platvormi esimestel nädalatel ilmnenud tehnilised tõrked said lahendatud ning rahvaalgatus.ee põhifunktsioonid töötavad nüüdseks.  Nüüd, mil suuremad tehnilised tõrked on rahvaalgatus.ee-s lahendatud, keskendub platvormi meeskond kollektiivsete pöördumiste õiguse laiemale teadvustamisele ning rahvaalgatus.ee võimaluste tutvustamisele üle Eesti.

Rahvaalgatus.ee võimaldab käivitada arutelusid ühiskonnaelu parandamise või mõne seaduse muutmise eesmärgil, koosloome põhimõttel koostada parlamendile pöördumisi, koguda neile digiallkirju ning esitada pöördumine parlamendile, samuti jälgida pöördumise menetlust parlamendi komisjonides. Rahvaalgatus.ee-d haldab Eesti Koostöö Kogu, veebikeskkond on üles pandud koostöös Riigikogu Kantseleiga.