Täna, 31. mail ja homme, 1. juunil toimub Tallinnas Estonian ICT Week 2016 raames ligi 50 osalejaga töötuba “Citizen involvement in decision making 2025: open government and e-participation”, kus erinevate riikide vabakondlased, IT- ja demokraatia visionäärid ja ametnikud keskenduvad avatud valitsemisele, koosloomelisele poliitikakujundamisele ja aruteludemokraatia praktilistele väljunditele.

Avatud Eesti Fondi, Eesti Koostöö Kogu ja Teeme Ära SA algatus toob Tallinnasse kokku avatud valitsemise eksperdid Baltikumist, Soomest, Euroopa Liidu idapartnerluse riikidest, Venemaalt ja Kesk-Aasiast.

“Lihtsamalt öeldes räägime sellest, kuidas muuta avatus ja osalus igapäevaseks harjumuseks,” selgitas Eesti Koostöö Kogu juhataja Teele Pehk. Üheks peamiseks probleemiks nimetas Pehk kasutajakaugeid osaluskanaleid ja vähest teadlikkust eri e-kanalite kasutamisel. “Tahame leida vastust sellele, kuidas muuta osaluskanalid kasutajate ootustele vastavaks ning leida neile kriitiline mass kasutajaid, kelle abil platvormid pidevalt areneksid ja kestaksid,” lisas Pehk.

Esimesel, rahvusvahelisele Avatud valitsemise partnerlusele (AVP) pühendatud päeval esineb teiste seas ka Helen Turek, kes annab nõu enam kui 20 valitsusele Euroopas ja Aafrikas. Tureki varasem kogemus Transparency Internationalist hõlmab ka poliitilise korruptsiooni ja lobimehhanismide põhjalikku tundmist. AVP sõltumatu vaatleja Jussi Nissilä Soome vabaühendusest Open Knowledge Finland teeb ülevaate Põhjamaade ja Baltikumi avatud valitsemisest.

Töötoa teise päeva lõpetavad kaks mini-häkatoni, mille eesmärgiks on leida paremaid lahendusi eestlaste loodud osalusplatvormidele CitizenOS ja rahvaalgatus.ee.

Eestis avatud valitsemise partnerluse ümarlaua algatanud Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam märkis, et 2011. aastal käivitunud parema riigijuhtimise liikumine on jõudnud kriitilisse faasi. “Täna ja homme arutleme, kuidas saavutada murrang selliste avatud valitsemise põhimõtete nagu kaasav ja läbipaistev juhtimine ja head avalikud teenused toimimisel, ” märkis Hellam.

Lisainfo ja meediapäringud:

Andrei Liimets
Avatud valitsemise partnerluse ümarlaua koordinaator
andrei@oef.org.ee
5810 0478

Teele Pehk
Eesti Koostöö Kogu juhataja
teele.pehk@kogu.ee