Lubage esitleda, PENSION 2050 blogi!

2016-08-12-18-29-49

Pension2050 programmijuht Liisi Uder

Pension 2050 programmis teeme nüüd sissekandeid eesti- ja venekeelsesseblogisse pension2050.kogu.ee. Blogi pidamise mõte on ühest küljest teavitada avalikkust programmi käekäigust ja ideedest, mis töö käigus tekivad. Teisalt soovime programmiväliseid autoreid kutsuda tuleviku eakuse teemadel kaasa mõtlema. Ootame ka koostöövõrgustiku liikmete seast kaaskirjutajaid – kui on mõtteid, kirjutage programmijuhile Liisi Uderile liisi@kogu.ee.

Suvel korraldasime Arvamusfestivalil Pension 2050 programmi arutelu #SELFIE 2050. Arutlejateks olid LHV majandusekspert Heido Vitsur, Eesti Õdede Liidu juhatuse liige Linda Jürisson ning andmeteadlane ja blogijaTaivo Pungas, vestlust suunas Vladimir Svet. Arutelu käis laias laastus kahe teema üle: kuidas tagada majanduslik kindlustatus vanemas eas ning mis peaks muutuma selleks, et inimesed oleksid ka vanemas eas õnnelikud. Arutelu on videos järelvaadatav blogist, kus saab juurde lugeda ka programmijuhi Liisi Uderi muljeid ja mõtteid arutelust.

Anname aegsasti teada, et 4. novembril 2016 korraldame koostöös Sotsiaalministeeriumiga Tallinna Ülikooli ruumides tuleviku eakuse konverentsi, kus tutvustame uue eakuse põhimõtteid ja teiste riikide kogemusi pensionisüsteemi reformimisel. Konverentsil tutvustame ka Pension 2050 programmi esmaseid poliitikaettepanekuid.

Inimarengu aruande sisuloome on täistuuridel

Mitmekesistuva rände mõju Eesti keelele ja kultuurile uuriva Eesti inimarengu aruande koostamine on jätkunud ka suvel. Artiklid on ligi 30 autoril koostamisel ning novembriks vormub neist käsikiri. Käsikirja hakkab retsenseerima pika toimetajakogemusega Olari Koppel, endine Koostöö Kogu juhataja ja praegune õiguskantsleri büroo juhataja.

Arvamusfestivalil korraldas inimarengu aruande peatoimetaja Tiit Tammarukoos kaas-peatoimetaja Kristina Kallasega arutelu piirideta maailma lastest. Arutelul jäi kõlama mõte, et Eesti riik peab harjuma sellega, et palju lapsed veedavad suurema või väiksema osa oma ajast mujal ning olema muutunud olukorras enesekindlam, kuna siis tahetakse ka Eestisse tagasi tulla. Arutelu kokkuvõte ja fotod.

Kutsu rahvaalgatus.ee meeskond oma üritusele!

Rahvaalgatus.ee kaudu on Riigikogu menetlusse saadetud juba kolm algatust: lendoravate kaitseks, glüfosaadi keelustamiseks ning Väikese Väina kaitseks. Sügisest hakkame tegema aktiivset kampaaniat kollektiivsete pöördumiste õiguse ja rahvaalgatusveebi võimaluste tutvustamiseks peamiselt kolmel suunal: noortele, digivõimekatele eakatele ning muukeelsetele mittekodanikele. Kui teil on aruteluteemasid või seadusemuudatusi parlamendile, kuid kollektiivsete pöördumiste edastamise protsess tundub keeruline, siis kutsuge meid oma üritusele rahvaalgatustest rääkima! Samamoodi oleme valmis teie liikmetele rääkima veebiplatvormi võimalustest ja kasudest. Kirjutage info@rahvaalgatus.ee, kirjeldage üritust lähemalt ning lepime üksikasjades kokku.