Avatud valitsemise partnerluse (AVP) 2014-2016 tegevuskava lõpparuanne sai AVP koordineeriva kogu 21. septembri koosolekul heakskiidu ning läheb avalikule konsultatsioonile. Koostöö Kogu vastutada olnud rahvaalgatusveebi ülespanekut võib pidada lõppenud tegevuskava avatud poliitikakujundamise valdkonnas üheks suurimaks saavutuseks. Ühtlasi oli tegu esimese tegevusega Eesti avatud valitsemise partnerluses, mil valitsusväline organisatsioon viis tegevuse ellu.

21. septembril esitles Koostöö Kogu juhataja Teele Pehk AVP tegevuskava täitmist seiravale koordineerivale kogule rahvaalgatusveebi sünnilugu ja edasisi plaane. Kokkuvõtlikult võib tõdeda, et rahvaalgatus.ee sünnile aitas kaasa Teeme Ära sihtasutuse vabavaraline platvorm, hea suhe Riigikogu Kantseleiga, Läti ja Soome sarnaste platvormide haldajatega koostöö ning paljude kohalike nõustajate abi. Praegu beetaversioonis olevale platvormile hakkab Koostöö Kogu kasvatama kriitilist massi kasutajaid, et sel viisil platvormi jätkusuutlikkusele kaasa aidata, lisaks töötame igapäevase kasutajatoe kõrvalt annetuskeskkonna kallal.

Vaata Teele Pehki esitlusslaide rahvaalgatus.ee sünniloost AVP koordineerivale kogule.

 

Loe lähemalt AVP lõppenud tegevuskava saavutustest Riigikantselei pressiteatest.

Eesti avatud valitsemise tegevuskava 2016-2018  jätkab eelmises tegevuskavas olnud kahe prioriteetvaldkonnaga: avatud poliitikakujundamine ja kodanikukesksed avalikud teenused.

 

rahvaalgatus