PRESSITEADE

Sel reedel, 4. novembril kutsub Eesti Koostöö Kogu koos Sotsiaalministeeriumiga kõiki huvilisi Pension 2050 visioonikonverentsile. Tallinna Ülikoolis kella 10st 17ni toimuv konverents otsib lahendusi küsimustele, kuidas saaksid inimesed töötada võimalikult kõrge eani, pidevalt oma teadmisi ja oskusi arendada ning tulevikus pensionipõlves hakkama saada.

„Konverentsiga jätkame avalikku arutelu uue eakuse üle ja toome välja võimalikke lahendusi pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks“, selgitab Koostöö Kogu programmi Pension 2050 juht Liisi Uder.

Konverentsipäeva esimeses pooles tutvustame Sotsiaalministeeriumi nägemust riikliku vanaduspensionisüsteemi jätkusuutlikkuse tagamisest ning teiste riikide kogemust ja õppetunde pensionisüsteemi reformimisel.  „Nii Rootsi kui ka Suurbritannia on pensioniea tõstmisel kasutanud selle sidumist oodatava elueaga,  mis on tulevikus Eestigi plaan,“ selgitab Uder. „Rootsis on kasutusel süsteem, kus hoitakse pensionisüsteemi varasid ja kohutusi tasakaalus: väljamakstavate pensionite saldo ja töötavate inimeste pensionikontode saldo peab vastama pensionivaradele.  Kui need lähevad tasakaalust välja, siis vähendatakse pensioni. Suurbritannia puhul on aga huvitav nende hiljuti rakendunud süsteem, kus pensionile jäänud isikul on võimalik otsustada, kas soovib pensionit välja võtta osadena aastate jooksul või korraga. Sellise isiklikku vastutust suurendava süsteemi rakendamist on soovitud Eestiski, mistõttu on huvitav kuulda, kuidas on eelmisel aastal jõustunud muudatus Ühendkuningriigis  rakendunud.“

Konverentsi teises pooles käsitleme isikliku vastutuse teemat eakapõlve kujundamisel, eeskätt finantskirjaoskuse ja töötamise vaatenurgast. Ettekannetele järgneb vestlusring sotsiaalkaitseministri Margus Tsahkna, Tuleva pensionifondi ühe asutaja Annika Uudelepa ja Rootsi Pensioniameti ökonomisti Ole Settergreni osavõtul. Vestlusringis võtame kokku konverentsil kõlanud ideed ning arutleme, mida on vaja valitsusel ja inimestel teha, et tulevikus eakapõlves hakkama saada. Konverentsi avakõne peab president Kersti Kaljulaid.

Sotsiaalministeeriumi pensionipoliitika juht Kristiina Selgis lisab: „Mul on hea meel, et avalikkuses on järjest rohkem leidnud kõlapinda seisukoht, et igaüks peaks panustama oma tuleviku kindlustamisse ja Pension 2050 visioonikonverents annab selle maailmavaate kinnistamiseks kindlasti oma olulise panuse.“

Konverents on osa Koostöö Kogu kaheaastasest programmist, mille raames töötame 2017. aasta alguseks välja uue eakuse visiooni ja poliitikasoovitused pensionisüsteemi uuendamiseks.

Konverents toimub Tallinna Ülikooli Astra majas Euroopa konverentsisaalis. Üritus on mõeldud kõigile, kes soovivad saada uusi mõtteid ja arutleda tuleviku eakuse teemal. Üritus toimub eesti keeles, välisesinejate sõnavõttudel on sünkroontõlge.

Konverentsi kava kättesaadav siit. 

Lisainfo:

Liisi Uder Pension 2050 programmi juht
liisi@kogu.ee
640 8716

Kristiina Selgis
Sotsiaalministeeriumi pensionipoliitika juht kristiina.selgis@sm.ee
626 9232