Koostöö Kogu juhataja Teele Pehk peab 1. detsembril Amsterdamis konverentsil “Innovating Democracy” ettekande koosloomest poliitikakujundamises ja igapäeva-demokraatias.Teele keskendub Rahvakogu kui 2013. aastal edukalt toimunud demokraatia-eksperimendi ning sellest võrsunud rahvaalgatusveebi näitel muutuste juhtimise temaatikale.

“Innovating Democracy” toob kokku demokraatiaagendid Euroopast ning keskendub uute osalusmeetodite ja tehnoloogiliste lähenemiste kogemuste vahetamisele.