2016. aasta inimõiguste aastakonverents pealkirjaga “Must-valged väärtused polariseeruvas maailmas” keskendus kahele rahvusvaheliselt aktuaalsele teemale: migratsioonile fookusega sisserändel ning propagandale ja sõnavabadusele. Ühel konverentsi paneelil “Uus-sisserändajate uuring” osales ka Eesti inimarengu aruande peatoimetaja Tiit Tammaru. Eestis elavate uus-sisserändajate seas läbi viidud küsitluses uuriti nende kohanemist, huvi eesti keele ja kultuuri vastu ning tulevikuvisioone. Konverentsil anti ülevaade sellest, mida arvavad eestlased ning siin elavad välismaalased inimõiguste olukorrast riigis. Paneelis arutleti uuringu tulemuste üle ning analüüsiti uusimmigrantide olukorda ja kohanemisvõimalusi Eestis. Uuring on loetav siin.

Lisaks Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professorile ja EIA peatoimetajale Tiit Tammarule osales paneelis Martin Bak Jørgensen (Alborgi ülikooli humanitaarteaduskonna dotsent), Tuomas Martikainen (Helsingi ülikooli võrdleva usuteaduse dotsent), Thella Johnson (Rootsi raadio korrespondent Soomes, Balti riikides ja Poolas), modereeris Eva-Maria Asari (Riigikontrolli tulemusauditi osakonna audiitor).