Millist tööd teed Sina, kui oled 70- või 80-aastane? Mida Sa teed juba praegu selleks, et püsida selles vanuses heas füüsilises ja vaimses vormis? Või loodad pensionile, mille tähtsus järjest väheneb?

16. märsil käivitub uue eakuse rahvakogu, mis kutsub kõiki Eesti inimesi mõtlema kaasa neljal tulevikuteemal:

  • mida teha selleks, et ka eakatel oleks elamisväärne sissetulek?
  • kuidas tagada inimeste õppimine ja töötamine kõrge eani?
  • milline võiks olla lahendus, et inimesed ei lahkuks terviseprobleemide tõttu enneaegselt tööturult?
  • kuidas reformida pensionisüsteemi nii, et muutused oleksid kõigile lihtsad ja arusaadavad?

Pressikonverentsil 16. märtsil kell 11 selgitavad uue rahvakogu eesmärke ja oodatavaid tulemusi Tallinna Ülikooli õppejõud Mari-Liis Jakobson ja Koostöö Kogu programmijuht Liisi Uder.  Pressikonverents toimub Tallinn Art Space’is aadressil Maakri 21, Tallinn.

 

Uue eakuse visioon  

Koostöö Kogu on koos partnerorganisatsioonidega välja töötanud uue eakuse visiooni aastaks 2050. Selle mõte on käivitada Eestis laiem arutelu tuleviku eakuse üle. Uue eakuse visioon ei paku lõplikke lahendusi, vaid loob tervikpildi, millise mõtlemise ja käitumise soosimise suunas on vaja tänaste probleemide kontekstis liikuda. Valitsuse algatatud pensionireform toetab süsteemi jätkusuutlikkust ja inimestele kindlustunde tagamist.

Selleks et uue eakuse visioon saaks teoks, on vaja ühiskondlikke otsuseid ja suhtumise muutumist  neljas valdkonnas: eakapõlves kindlustatus, eneseteostus, tervis ja muutustega kohanemine.

 

Rahvakogu eesmärk

Uue eakuse rahvakogu keskendubki neile neljale valdkonnale, otsides uusi ideid ja lennutades asjakohased ning teostatavad ettepanekud parlamenti. Rahvakogu keskendub neile lahendustele, mida on vaja riiklikult teha selleks, et inimesed töötaksid, õpiksid ja elaksid võimalikult kaua ja õnnelikult.

 

Uue eakuse rahvakogu etapid  

 

 

 

Uue eakuse rahvakogu veebipesas on ajakava, taustinfot ja ideede esitamise võimalus.