Pressiteade

Maksusoodustused eakate inimeste palkajatele. Neljapäevane töönädal. Pensioni võlakirjad ja IV pensionisammas. Toetus lapselapsi hoidvatele vanavanematele. Personaalne pensionikonto praeguse süsteemi asemele. Kodanikud ise tööjõumaksude maksjateks.

Need on vaid mõned uue eakuse rahvakogule juba esitatud ideed, millele saab iga Eestimaa inimene oma ettepaneku lisada kuni 6. aprillini lehel https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/

“Kui teie jaoks on vähegi oluline, milliseks kujuneb teie enda või teie lähedaste elu tulevikus, kui olete 70-, 80- või 90aastased, siis kutsun üles ideid esitama või senistele ideedele tagasisidet andma. Tulge avaldage arvamust ning mõelge kaasa, sest me räägime meie kõigi võimalikult õnnelikust tulevikust,” ütles uue eakuse rahvakogu käivitanud Eesti Koostöö Kogu juht Teele Pehk. “Pakkuge rahvakogul välja oma idee, kuidas muuta praegust pensionisüsteemi. Või mida saab riik teha selleks, et soosida elukestvat õppimist ja töötamist ning kuidas kaasa aidata sellele, et meie inimesed elaksid võimalikult kaua tervena ja õnnelikuna.”

Teele Pehki sõnul on väga oluline meeles pidada, et uue eakuse rahvakogule esitatud ideedel on suur võimalus jõuda lõpuks parlamendi menetlusse ning läbi selle muutuda seaduseks, mis mõjutab kogu Eesti ühiskonda.

“Seekordne rahvakogu erineb 2013. aastal toimunust eeskätt spetsiifilisema teema poolest,” ütleb Urmo Kübar, presidendi vabakonnanõunik ja eelmise rahvakogu üks eestvedajaid. “Rahvakogu kui arutleva demokraatia meetod sobib hästi sellise keerulise, ent kõiki inimesi puudutava teema nagu eakapõlv käsitlemiseks,” lisab Kübar.

Rahvakogu keskendub neljale valdkonnale, milles on tänaseid probleeme arvestades vaja otsuseid ja suhtumise muutumist: eakapõlves kindlustatus, eneseteostus, tervis ja muutustega kohanemine. Pärast 6. aprillini toimuvat ideekorjet analüüsivad eksperdid esitatud ettepanekuid. Seejärel toimuvad maikuus teemaseminarid ideede autorite ja ekspertide osalusel. Asjakohased ja positiivse mõjuga ideed hakkavad alates maikuu teisest poolest koguma toetusallkirju ning vähemalt 1000 allkirjaga ettepanekuid arutavad Riigikogu komisjonid.

LISAINFO:
Uue eakuse visioon: https://pension2050.kogu.ee/visioon
Kujundusmaterjalid: https://help.rahvaalgatus.ee/abi/uue-eakuse-rahvakogu-kujundusfailid
Videod: https://help.rahvaalgatus.ee/abi/uue-eakuse-rahvakogu-videod
– Piret Krummi telekool: Milline tulevik ootab meid ees, kui me täna oma eakapõlvele ei mõtle?
– Piret Krummi telekool rahvakogu etappidest

SISULINE INFO
Liisi Uder
Koostöö Kogu programmi Pension 2050 juht
liisi.uder@kogu.ee
tel 640 8716

PRESSIKONTAKT
Helin Vaher
helin.vaher@agendapr.ee
53 408 556