31. märts 2017 toimus Tallinnas KUMUs Põhja- ja Baltimaade 5. rändekonverents, mis tänavu kandis pealkirja «Sisseränne Põhja- ja Baltimaades: rändeajastu väljakutsed rahvusriikidele», mida modereeris Eesti inimarengu aruande peatoimetajad Raul Eamets ja Tiit Tammaru. Kõnelejate seas oli ka aruande autorid Allan Puur ja Triin Vihalemm.Konverentsi ülekanne on järelvaadatav siit.
Rändekonverentsi keskmes olid rändeajastuga kaasnevad uued väljakutsed rahvusriikidele, nii traditsioonilist elukorraldust, kultuuri, heaolu kui ka näiteks kodakondsust puudutavad küsimused.

 

Ülekande kava
10.00 – 10.30 AvasõnadChrister Haglund, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse direktorT.E. Dagfinn Sørli, Norra suursaadik (Norra on Põhjamaade Ministrite Nõukogu eesistuja 2017)Andres Anvelt, Eesti siseminister10.30 – 11.00 Kuidas määratleda rahvusriike rändeajastul. Ränne ja uussisserändajate lõimumineMarju Lauristin, Euroopa Parlamendi saadik

11.00 – 11.10 Küsimused, arutelu

I SISSERÄNNE JA LÕIMUMISE VÄLJAKUTSED

11.40 – 12.00 Senised kogemused – kuidas suutis Rootsi ühiskond kuue kuu jooksul abistada 136 000 pagulast

Anders Danielsson, Rootsi Punase Risti peasekretär

12.00 – 12.20 Pagulaste ja varjupaigataotlejate tööturule lõimumine: erinevad lähenemised kriisijärgses Euroopas

Klára Fóti, Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi teadur

12.20 – 12.40 Eesti ja rändekava: üks aasta hiljem

Eero Janson, Eesti Pagulasabi juhatuse esimees

12.40 – 12.50 Küsimused, arutelu

II UUE VARJUPAIGATAOTLEJATE LAINE LÕIMUMISE VÄLJAKUTSED

13.20 – 13.40 Põhjamaade Ministrite Nõukogu algatajad uussisserändajate lõimimisel

Catrine Bangum, Põhjamaade Ministrite Nõukogu vanemnõunik, Taani

13.40 – 14.00 Mis on Soomes toimunud sisserändajatega, kes esitasid varjupaigataotluse 2015. aastal?

Tuomas Martikainen, Soome Migratsiooni Instituudi direktor

14.00 – 14.25 Ränne ja heaolusiirded Eesti ja Rootsi vahel

Maarja Saar, Södertörni Ülikooli teadur, uurimisprojekt TRANSWEL

14.25 – 14.35 Küsimused, arutelu

III SISSERÄNDE ARUTELUD MEEDIAS

15.00 – 15.20 Meedia ja maailm: Eesti inimeste meedia- ja rändekogemus

Triin Vihalemm, Tartu Ülikooli professor

15.20 – 15.40 Sisserände arutelu muutuval meediamaastikul Soomes

Karina Horsti, Soome Akadeemia teadur, Jyväskylä Ülikool, Helsingi Ülikooli dotsent

15.40 – 16.00 Rändeteema Eesti ajakirjanduses

Marti Aavik, Postimehe arvamustoimetaja

16.00 – 16.10 Küsimused, arutelu

IV RÄNDEAJASTU VÄLJAKUTSED RAHVUSRIIKIDELE

16.40 – 17.00 Hiljutine sisseränne Norrasse: lõimumine, mitmekesisus ning mõjud riigile ja rahvusele

Marta Bivand Erdal, PRIO vanemteadur, Oslo

17.00 – 17.20 Eesti rahvastikuprognoos erinevate rändestsenaariumite korral

Allan Puur, Tallinna Ülikooli professor

17.20 – 17.40 Eesti rändeajastu tõmbetuultes

Tiit Tammaru, Raul Eamets, Tartu Ülikool

17.40 – 17.50 Küsimused, arutelu