Uue eakuse rahvakogule laekus märtsis-aprillis kolme nädalaga ligikaudu 80 ideed tuleviku eakapõlve kujundamiseks. Neist 61 ideed said ekspertide poolt hinnatud, millest omakorda ligikaudu 30 ideed lähevad teemaseminaridele arutamisele.

Pärast sarnase sisuga ideede kokkupanemist ja ebaselgete ideede kõrvalejätmist hindasid oma ala asjatundjad 61 ettepanekut. Iga mõjus ettepanek on saanud lühikese mõjuhinnangu, millest selgub, kas idee elluviimine sõltub riigi tasandist või sobib pigem muu viis (omavalitsuse, kogukonna, organisatsiooni või indiviidi tasandil või hoopis koostööalgatusena). Kõikide rahvakogule esitatud ideede koondvaatest liiguvad teemaseminaridele edasi eeskätt need ettepanekud, mis on riigi tasandil lahendatavad – kuivõrd see ongi uue eakuse rahvakogu fookus.

17. ja 18. mail toimub kolm teemaseminari: kindlustatusega, eneseteostuse ja kohanemisega ning tervisega seotud ettepanekute arutamiseks. Teemaseminaride eesmärk on ideede autorite, ideid hinnanud ekspertide ja valdkondlike tegutsejatega üheskoos läbi arutada, milliseid neist ettepanekutest on mõttekas saata toetusallkirju koguma, et hiljem Riigikogule saata.

 

TEEMASEMINARIDE KAVA

17. mail kell 9-12 KINDLUSTATUSEGA seotud ettepanekute arutelu

                          * kindlustatusega seotud ettepanekute koondvaade

17. mail kell 14-17 ENESETEOSTUSEGA ja KOHANEMISEGA seotud ettepanekute arutelu

         * eneseteostusega seotud ettepanekute koondvaade  
                           * kohanemisega seotud ettepanekute koondvaade

18. mail kell 9-12 TERVISEGA seotud ettepanekute arutelu

        * tervisega seotud ettepanekute koondvaade

 

Kõik seminarid toimuvad Tallinnas aadressil Koidu 82, kohviku Kohalik teise korruse saalis.

Kaugemalt tulijatele kompenseerib Koostöö Kogu sõidukulud ja vajadusel ööbimiskulud. Seminarid on toitlustusega.

Teemaseminarid on avatud kõigile uue eakuse rahvakogus seni osalenutele ning teemade vastu huvi tundjatele. Seminaridel osalemiseks on vaja eelnevalt REGISTREERUDA.