Eesti Koostöö Kogu esitleb Riigikogule 2016/2017 inimarengu aruannet “Eesti rändeajastul”. Esitlus toimub 1. juunil kell 10-13 riiklikult tähtsa aruteluna.

Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professori Tiit Tammaru peatoimetatud ja üle 40 autori koostöös sündinud aruanne keskendub uue rändeajastu mõjudele, hargmaisusele, ühiskonna sidususele, Eesti rahvastiku püsimisele ning keelele ja kultuurile.

“Eesti rändeajastul” peatoimetaja Tiit Tammaru toob välja Tartu ülikooli, Tallinna ülikooli ja Tallinna tehnikaülikooli koostöös sündinud aruande põhilised järeldused: “21. sajandi rändeajastul on ka Eesti astumas uude rändeajastusse, kus riigi heaolu kasvades naaseb aina rohkem eestlasi kodumaale. Samas ei kattu avatud maailmas riikide territooriumid, kodanike elukohad ja inimeste tegevusruum – tänapäeva Eesti on hargmaine. Suurenev sisseränne asetab ka rahvussuhted ja ühiskondliku sidususe uude valgusesse. Selleks et Eesti rahvastik ei oleks 21. sajandi lõpuks väiksem kui praegu, on vaja panustada pere- ja rändepoliitikasse.”

Kõik huvilised on oodatud professor Tiit Tammaru peatoimetatud ja ligikaudu 40 autori koostöös sündinud aruande esitlusele. Aruande esitlus toimub 1. juunil kell 10–13 riiklikult tähtsa aruteluna Riigikogu suures saalis.

 

Riigikogus esitlusel osalemiseks on vaja eelnevalt registreeruda SIIN.
Inimarengu aruanne “Eesti rändeajastul” ilmub 1. juunil mugavalt loetavana veebiaadressil inimareng.ee.
Täismahus aruanne ilmub eesti ja inglise keeles, aruande põhisõnumid ka vene keeles.
Inimarengu aruannet annab alates 2006. aastast välja SA Eesti Koostöö Kogu.