Ka sel aastal on rändeteema Paides toimuval arvamusfestivalil aktuaalne. Juunikuus avalikustatud inimarengu aruande “Eesti rändeajastul” põhisõnumite valguses soovitame osaleda järgmistel aruteludel.

 

Vestlusring  “Keda Eestisse oodatakse ja keda mitte”

11. augustil 2017 kell 14.30-15.30 LIVEstonia tänavafestivalil (Paide linna keskväljakul Vanalinna kohvikus, Keskväljak 12)

Paide arvamusfestivalil toimub LIVEstonia alal vestlusring “Keda Eestisse oodatakse ja keda mitte”. Koos kultuuridevahelises programmis LIVEstonia osalejatega arutavad teema üle Eesti inimarengu aruande “Eesti rändeajastul” peatoimetaja Tiit Tammaru, Integratsiooni Sihtasutuse uus juht Irene Käosaar, Paide linnapea EKRE kandidaat Priit Põder, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik Aleksandr Aidarov. Arutelu modereerib Natalja Kitam.

 

Välistööjõu kaasamine Eestis: mis on tehtud ja mida on veel vaja teha?

11. augustil 2017 kell 16.00-17.30 Tööõnne alal

Värske inimarengu aruande kohaselt on sisserände suurendamine üks kolmest tegurist, mis peaks lahendama Eesti demograafilise kestlikkuse. Arutleme, kuidas saaks välistööjõu kaasamise abil lahendada Eesti ühte suurimat probleemi – kvalifitseeritud tööjõu vähesust. Alustame sellega, mida riik on seni teinud välistööjõu kaasamise suunas ning mil viisil võiks jätkata. Juttu tuleb alates migratsioonipoliitikast kuni Eesti kui töötamise sihtkoha turundamiseni. Kuuleme ka erasektori esindajate arvamusi, millised on välismaalaste palkamise vajadused ja eraalgatused ning kuidas näeb välismaalase palkamine praktikas välja. Arutelul osalejad saavad pakkuda oma lahendusi välistööjõu kaasamise teemal.

Arutelu juhib Tiit Tammaru (Tartu Ülikool, Eesti inimarengu aruande “Eesti rändeajastul” peatoimetaja)
Osalevad Killu Vantsi (Siseministeerium), Margus Nõlvak (Mainor Ülemiste), Rain Johanson (Saku Metall Allhanke Tehas)

 

Kas rändepoliitikat on võimalik kujundada emotsioonivabalt?

12. augustil 2017 kell 16.00-17.30 Õhtulehe lava

Rändepoliitika kohta on arvamus igal inimesel ja enam vastuolulisemat teemat annab Eesti ühiskonnas viimase paari aasta jooksul otsida. Kuidas aga peaks sellest teemast rääkima ja kas ilma emotsioonideta saab üldse hakkama?

Arutelu juhib Hannes Rumm
Osalejad: sotsiaalministeeriumi nõunik Kaisa Üprus-Tali, Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti teadur ja Eesti inimarengu aruande üks autoritest Mari-Liis Jakobson, ajakirjanik Katrin Lust ja siseminister Andres Anvelt