Kas rändepoliitikat on võimalik kujundada emotsioonivabalt?

Arutelus osalesid sotsiaalministeeriumi nõunik Kaisa Üprus-Tali, Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti teadur ja Eesti inimarengu aruande üks autoritest Mari-Liis Jakobson, ajakirjanik Katrin Lust ja siseminister Andres Anvelt. Arutelu juhtis Hannes Rumm.

Rändepoliitika kohta on arvamus igal inimesel ja enam vastuolulisemat teemat annab Eesti ühiskonnas viimase paari aasta jooksul otsida. Kuidas aga peaks sellest teemast rääkima ja kas ilma emotsioonideta saab üldse hakkama?

Arutelu “Keda Eestisse oodetakse ja keda mitte?”

Vestlusringis osalesid Eesti inimarengu aruande „Eesti rändeajastul“ peatoimetaja Tiit Tammaru, Integratsiooni Sihtasutuse uus juht Irene Käosaar, Paide linnapea EKRE kandidaat Priit Põder, EV Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik Aleksandr Aidarov. Modereeris Natalja Kitam.

Tiit Tammaru rääkis uuenduslikust punktisüsteemist, mida Eesti inimarengu aruande pakuti võtta töörände alusena. Selle järgi iga Eestis tööle asuda sooviva inimese võimeid hinnatakse nii tööturu vajaduste (levinud Euroopa riikides) kui ka lõimumise (levinud Põhja-Ameerikas) vaatenurgast. Inimesed, kes saavad piisavalt punkte, on Eestis teretulnud. Tammaru lisas, et tasub minna üle keelepõhisest integratsioonist inimeste omavahelise suhtlusel (interaktiivsusel) põhineva intergratsiooni suunas.