Uue eakuse rahvakogu läbinud ideed koguvad allkirju

Sel kevadel käivitunud uue eakuse rahvakogule esitati üle 80 idee, kuidas meie ühiskonnas jõuda elukestva töötamise ja õppimiseni ning õnneliku ja kindlustatud vanaduspõlveni. Kogutud ideid süstematiseerisid ja hindasid eksperdid, kelle töö tulemusel tekkis 60 mõjuhinnangut. Uue eakuse visiooniga haakuvaks ja riigi tasandil asjakohaseks hinnatud 29 mõjusat ideed arutati mai keskpaigas läbi ideede autorite, ekspertide ja muude huvilistega toimunud teemaseminaridel. Sõelale jäi 26 ettepanekut, mis koguvadki nüüd toetusallkirju.

Suve jooksul on ideede autorid rahvaalgatusveebi üles pannud 25 ettepanekut. Selleks et seostada toetusallkirju koguvad ettepanekud uue eakuse visiooniga, saab uuseakus.rahvaalgatus.ee esilehel olevast vurrist vaadata, milline idee on millise arendamistvajava valdkonnaga seotud.

Tänaseks on kõigile ettepanekutele kokku antud üle 1000 toetusallkirja. Kuid iga ettepanek vajab 1000 allkirja, et Riigikogu seda arutaks. Toetava digiallkirja saab anda igaüks ja kas või kõigile 25 ettepanekule lehel uuseakus.rahvaalgatus.ee. Allkirjastajaid ei avalikustata veebilehel.

Seni on kõige enam allkirju kogunud üleriigilises ajakirjanduses tähelepanu saanud ettepanekud: hoolduskindlustuse loomine, seadustada vanavanemate tegevus lapselaste hoidmisel ja teenusmajade loomise soodustamine.

Vaata ka uue eakuse ettepanekute meediakajastust

 

Jälgige, et Teie organisatsioonile olulised ideed ei jääks tähelepanuta!

Osa ideedest on seni saanud väga vähe hääli, kuid see ei tähenda, et need oleks vähem olulised. Kutsumegi nüüd üles kõikidele ideedele pilku peale heitma ning oma organisatsiooni eesmärkidega kooskõlas olevaid ideid toetama ja levitama. Saate näiteks levitada infot oma organisatsiooni liikmetele, et nad oma lemmik-ideedele toetusallkirju annaksid. Samuti võite viidata uue eakuse ettepanekutele või kasutada nende lahtikirjutusi oma tegevuses, programmides või teavitustöös.

 

Uue eakuse visiooni suunal

Eelmisel nädalavahetusel toimunud Arvamusfestivalil oli eakus, väärikas vananemine, elukestev töötamine ja õppimine üks kesksetest teemadest. Isegi erakondade esimeeste debatist kolmandik pühendati uue eakuse rahvakogu teemadele. Kokkuvõte festivalil eakust käsitlenud aruteludest

Meeldetuletuseks, et uue eakuse visiooni kohaselt võiks aastal 2050:

  • elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist;
  • 70aastastest täis- või osakoormusega töötada 60%;
  • elukestvas õppes osalemise määr mitte enam sõltuda vanusest;
  • mittetöötavate eakate sissetulek moodustada 70% nende varasemast sissetulekust, kusjuures riikliku pensioni osakaal selles on vähenenud oluliselt;
  • vanadushaprad eakad ise valida, kas elavad ühiskodus, kommuunis, hooldekodus või oma kodus, sest abivajaduse kulud on kaetud;
  • inimestel (sh eakatel) olla mitmekülgsed oskused, nad võiksid töötada mitmel erialal ja kohas ning õppida veel samaaegselt;
  • inimesed olla teadlikud vananemisest, selle mõjust ning osata olukorraga kohaneda.

 

Taustaks

Uue eakuse rahvakogu on koosloomeline meetod õnnelikuks ja tegusaks eakapõlveks vajalike riiklike muutuste arutamiseks, ettevalmistamiseks ja käivitamiseks. Uue eakuse rahvakogu käivitus märtsis 2017 osana Eesti Koostöö Kogu Pension 2050 programmist, mis kestab selle aasta lõpuni.

Samal ajal kui uue eakuse ettepanekud koguvad 1000 toetusallkirja, hoiab Koostöö Kogu pisike meeskond Riigikogu komisjone rahvakogu edenemisega kursis, jätkab koostööd ministeeriumidega ja nende võrgustikega, kes eakuse uuendamisega tegelevad. Samal ajal töötame selle nimel, et rahvaalgatuste mõjusust ja tulemuslikkust suurendada.