2007. aastal asutati president Toomas Hendrik Ilvese otsusega sihtasutus Eesti Koostöö Kogu, valitsusväliste organisatsioonide koostöövõrgustik, mis korraldab Eesti pikaajalist arengut mõjutavate teemade seiret ning töötab selle põhjal huvigruppe kaasates välja analüüse, ettepanekuid ja poliitikasoovitusi, öeldakse sihtasutuse tutvustuseks.

Sel aastal käivitas Eesti Koostöö Kogu uue projekti „Uue eakuse visioon“, millega püütakse luua tervikpilti, kuhu soovitakse liikuda praeguste probleemide kontekstis aastaks 2050. Tulevikku kavandades jagatakse mõtteid valdkondades nagu kohanemine, elukvaliteet, paindlik töö, elukestev õpe, eluase, sissetulek ja oskused.

Väljapakutud ettepanekutest paelub mind mõte seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel, sest teema on meiegi peres aktuaalne. Minu eakaaslasi ei vaimusta üha kaugemale nihkuv pensioniiga ega ka lastelaste saatmine pooleteise aasta vanuselt lasteaeda. Toetusallkirja sellele ettepanekule sai teha esmaspäevani. Iga ettepanekut, mis on kogunud tuhat digiallkirja, arutatakse riigikogus.

See ettepanek vajalikku arvu hääli ei kogunud, kuid loodetavasti ideed maha ei kanta. Millele veel hääli saab anda, on ettepanek võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel ja maksta omastehooldajale palka. Mõlemad ideed on kindlasti väärt kaalumist. Või vähemalt peaks olema selge plaan, kuidas saaksid töötud riigipoolsele abirahale natuke lisa teenida, samas aga mitte jääda tööelust päriselt kõrvale.

Loodan, et sotsiaalministeeriumi praegune plaan kujundada suured hooldekodud ümber väiksemateks, on tulemuslik. Ent alternatiividele ja valikuvõimaluste laiendamisele on alati kasulik mõelda. Ideedega saab tutvuda ja toetusallkirja anda kodulehel www.kogu.ee või kodulehe www.tootukassa.ee kaudu.