Eesti Koostöö Kogu pressiteade 18.09.2017

Riigikogu juhatus võttis uue eakuse rahvakogu läbinud ettepaneku hoolduskindlustuse loomisest menetlusse ning suunas selle aruteludeks sotsiaalkomisjonile. Komisjon arutab hoolduskindlustuse teemal koos ettepaneku autoritega lähikuudel.

Hoolduskindlustuse ettepaneku sisuks on ühisest allikast rahastatud integreeritud hoolduse süsteemi loomine, mis võimaldab paremini valida isikule kõige sobivamad teenused ning vältida kallite tervishoiuteenuste mittesihipärast ja vähese tulemusega kasutamist. Teenuste saamine ja nende eest tasumine sõltuks objektiivselt hinnatud vajadustest, diskrimineerimata neid, kellel on ülekaalus hooldusteenuste vajadus, pikaajaline õendusabi-vajadus, või abivajajaid, kellel on olemas pereliikmed.

Hoolduskindlustuse ettepaneku autor doktor Kai Saks kommenteerib: „Loodan, et Riigikogu võtab  omastehooldajate ülekoormuse kiireks leevendamiseks hoolduskindlustuse juurutamisel ohjad enda  kätte.“

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esinaine Helmen Kütt ütles uue eakuse rahvakogu käivitumisel kevadel: „Hindan väga kõrgelt Eesti Koostöö Kogu algatatud uue eakuse rahvakogu, sest tulevaste eakate vanaduspõlve paremaks korraldamiseks tuleb ühiskonnas saavutada uusi kokkuleppeid. Sotsiaalkomisjon on valmis enim toetust saanud ettepanekuid arutama. Häid ideid ei tohi kunagi karta, kartus tuleb heade mõtete puudumisest.“

Hoolduskindlustuse loomine on üks uue eakuse rahvakogule esitatud 80 ideest, mis esitati kevadel selle nimel, et tuleviku eakapõlv oleks tegusam, töökam ja õnnelikum. Esitatud ideedest 26 ettepanekut olid sellised, mida eksperdid hindasid Eestis teostatavaks ning mis läbisid ideede esitajate, ekspertide ja huviliste osalusel teemaseminaride hääletuse.

Uue eakuse rahvakogu 25 ettepanekut koguvad endiselt toetusallkirju lehel  uuseakus.rahvaalgatus.ee. Kõiki vähemalt 1000 allkirjaga ideid arutatakse Riigikogu komisjonides.

Rohkem infot:

Liisi Uder

Pension 2050 programmi juht Eesti Koostöö Kogus

640 8716
liisi.uder@kogu.ee

 

Doktor Kai Saks
ettepaneku autor

Kai.Saks@kliinikum.ee