Teatavasti lõpeb sel aastal SA Eesti Koostöö Kogu kolmeaastane strateegia (Harta 2014-2017). Seetõttu käivitame uue strateegia koostamise laiema protsessi. Ühtlasi otsime Koostöö Kogu nõukogusse uusi liikmeid.

Koostöö Kogu uue strateegia kinnitamiseks toimub orienteeruvalt detsembri alguses koostöövõrgustiku osalistega üldkoosolek.

 

Uus strateegiline suund

Koostöö Kogu nõukogu on selle aasta algusest analüüsinud senise tegevuse mõjusid, hinnanud inimarengu aruannete sõnumite valguses Eesti ühiskonnas toimuvaid protsesse ning seadnud sihte tulevikuks. Seda mõttetööd on oluliselt suunanud Vabariigi President koos oma nõunikega, samuti  koostöövõrgustiku liikmed, nagu Domus Dorpatensis ning mitmeid vabaühendusi koondav vabaühenduste liit EMSL.

Oma järgmiste aastate tegevuse strateegilise eesmärgina näeb Koostöö Kogu demokraatia arendamist digiajastule kohaselt.

Kontseptuaalsel tasandil tähendab see ühiskonnakorralduse avatumaks ja läbipaistvamaks muutmist, järgides osalusdemokraatia vaimu, digiajastu võimalusi ja õmblusteta ühiskonna põhimõtteid.

Taktikalisel tasandil näeme Koostöö Kogu rolli just koostöö võimaldajana, erinevate ressursside (olgu nendeks andmed, teadmine, asjatundmus, strateegiad või midagi muud) seostajana, avatuse ja demokraatiaga tegelevate organisatsioonide tegevuse võimendajana. Teadlik ja süsteemne muutus eeldab järjepidevat tööd, laiapõhjalist koostööd, kompetentse ning ühist huvi – ning kõige eelneva koordineerimist ja eestvedamist.

„[…] kui tahame Eestis liikuda praegusest demokraatlikust korraldusest kuhugi edasi, mitte tagasi, siis peame selle parema mudeli nüüd ise välja mõtlema. Meil ei ole selle osas enam kusagilt eeskuju võtta.“ 

Martin Noorkõiv. Kas mängime poliitikat või päästame demokraatia? (Sirp, 7.07.2017)

Hoolitsemine demokraatia tervise eest ja traditsioonilise esindusdemokraatia mudeli kõrvale uute koosloomemudelite tekitamine on ka lõppevas strateegias (Harta 2014-2017) kirjas. Järgmisteks aastateks laiendamegi seda haaret ja seame demokraatiaga tegelemise oma läbivaks eesmärgiks.

 

Strateegia uuendamise protsessist

Nagu sätestatud Koostöö Kogu statuudis, esitab Koostöö Kogu nõukogu koostöövõrgustiku osalistele strateegia mustandi, mille edastame koostöövõrgustiku liikmetele koos kutsega üldkoosolekule.

Seejärel ootame ühe kuu jooksul strateegiale tagasisidet ning detsembri alguses toimuval üldkoosolekul vormistame kogutud tagasiside uueks strateegiaks.

Peale seda saab nõukogu uue strateegia vastu võtta, millest lähtub ka 2018. aasta tegevuskava ja eelarve.

Oktoobris jätkame organisatsioonidega kohtumisi ja tagasisidestamist demokraatia arendamise kontseptsiooni täpsustamiseks.

Küsimuste ja ettepanekute korral vastab heameelega Koostöö Kogu juht Teele Pehk – teele@kogu.ee, tel 6408715.

 

Uute liikmete otsinguil

Seoses Koostöö Kogu nõukogu koosseisu vähenemisega otsime nõukokku uusi esindajaid, kes on kogenud ja pädevad digiajastu ja avatud ühiskonna teemadel, samuti äriprotsesside juhtimises ning andmete maailmas.

Praegu kuulub Koostöö Kogu nõukokku Marika Valk (esimees), Kaie Karniol (aseesimees), David Vseviov ja Anna Levandi. Ülle Madise volitused lõppesid selle aasta septembris. Mari-Liis Jakobson taandas end nõukogust tulenevalt oma suurest töökoormusest. Tema asemele nimetab Vabariigi President oma vabakonnanõuniku Urmo Kübara.

Koostöö Kogu põhikirja järgi koosneb nõukogu kuni kaheksast liikmest. Seega on nõukogus veel kolm kohta täitmata.