Riigikogu sotsiaalkomisjon arutab täna kell 14 hoolduskindlustuse loomise ideed, mis on esimene uue eakuse rahvakogust Riigikoguni jõudnud idee. Arutelule on kutsutud idee autor dr Kai Saks, aga ka uue eakuse rahvakogu vedaja Liisi Uder ning ministeeriumite, haigekassa ja huvigruppide esindajad.

Hoolduskindlustuse ettepaneku sisuks on ühisest allikast rahastatud integreeritud hoolduse süsteemi loomine, mis võimaldab paremini valida isikule kõige sobivamad teenused ning vältida kallite tervishoiuteenuste mittesihipärast ja vähese tulemusega kasutamist. Teenuste saamine ja nende eest tasumine sõltuks objektiivselt hinnatud vajadustest, diskrimineerimata neid, kellel on ülekaalus hooldusteenuste vajadus, pikaajaline õendusabi-vajadus, või abivajajaid, kellel on olemas pereliikmed.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esinaine Helmen Kütt loodab, et koostöös Riigikogu rahanduskomisjoni ja huvigruppidega leitakse hea lahendus, isegi kui teemat tuleb mitu korda arutada.  „Suure hoolduskoormuse käes kannatavatele peredele on vaja abi, mis tagab nende lähedastele vajaliku hoole ning ei vii perekonda vaesusesse. Hoolduskindlustuse rakendamine on üks võimalus selleni jõuda,“ lisas Kütt.

Hoolduskindlustuse loomine on üks uue eakuse rahvakogule laekunud 80 ideest, mis esitati kevadel selle nimel, et tuleviku eakapõlv oleks tegusam, töökam ja õnnelikum. Esitatud ideedest 26 ettepanekut olid sellised, mida eksperdid hindasid Eestis riiklikult teostatavaks ning mis läbisid ideede esitajate, ekspertide ja huviliste osalusel teemaseminaride hääletuse.

Uue eakuse rahvakogu 25 ettepanekut koguvad endiselt toetusallkirju lehel  uuseakus.rahvaalgatus.ee. Kõiki vähemalt 1000 allkirjaga ideid arutatakse Riigikogu komisjonides.