Eesti Koostöö Kogu pressiteade 16.11.2017

Täna toimuval uue eakuse rahvakogu seminaril tehakse vahekokkuvõte rahvakogu õnnestumistest ja õppetundidest. Koostöö Kogu korraldataval seminaril esineb maailmakuulus eluterve vananemise professor Rudi Westendorp, kes esitleb ka oma raamatut eesti keeles. Tallinna Reaalkoolis (Estonia pst 6) kell 17 algavale üritusele oodatakse huvilisi, eksperte ja  poliitikakujundajaid, kes aitavad kaasa elujõulise vananemise kujunemisele, elukestvale ja õnnelikule töötamisele ning õppimisele.

Pension 2050 programmi juht Liisi Uder selgitab: „Pool aastat kestnud uue eakuse rahvakoguga soovisime käivitada ühiskondliku arutelu vajalikest muutustest ühiskondlikus mõtlemises ja isiklikust vastutusest õnneliku eakapõlve kujundamisel. Ühtlasi koguda ettepanekuid, kuidas uue eakuse visiooni ellu viia. Hea meel on, et 26st rahvakogu kõik etapid läbinud ettepanekust kaks ongi juba Riigikokku jõudnud.“ Seminaril tutvustab Liisi Uder ka mõtteid, kuidas järgmisel aastal ettepanekute realiseerumisel järge hoida.

Inspireerimaks elukestva eneseteostuse  ja eluterve vananemise nimel tegutsejaid,  esineb seminaril maailmas tunnustatud tervisliku vananemise professor Rudi Westendorp Kopenhaageni ülikoolist. Professor Westendorp on öelnud: “Enamus meist elab kõrge eani, kuid see nõuab meilt ka palju. Seetõttu ongi minu uurimistöö peamine teema: mida me kogu selle lisaeluga peale hakkame.” Professor Westendorp avabki oma vahetus esinemises, kuidas üha pikenev elukaar muudab ühiskonna korraldamise viise ning mida on meil õppida eakatelt, kes hoolimata haprusest ja haigustest säilitavad elujõu.

Uue eakuse seminari järgsel päeval esitleb professor Westendorp oma raamatut “Elada vanaks, tundmata end vanana“. Menukit on juba tõlgitud hollandi keelest inglise, saksa, ungari ja itaalia keelde. Menuki esitlus toimub 17. novembril kell 12 Apollo raamatupoes Solarise keskuses. Eestikeelse raamatu andis välja kirjastus „Varrak“.

Seminari korraldab Koostöö Kogu koos Töötukassa meetmega “Tööta ja õpi”, sotsiaalministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga. Seminaril on sünkroontõlge eesti keelde.

Seminari kava 
Uue eakuse rahvakogu veeb 

Rohkem infot:

Liisi Uder
Pension 2050 programmi juht Eesti Koostöö Kogus
640 8716
liisi.uder@kogu.ee