Riigikogu keskkonnakomisjoni tänasel istungil arutatakse Eesti Ornitoloogiaühingu kollektiivset pöördumist veelindude tapatalgute lõpetamiseks, millele on alla kirjutanud 2569 inimest.

Pöördumises tehakse ettepanekud paika panna iga jahilinnuliigi küttimise mahud, seada ülempiir jahiloa alusel küttida lubatud lindude arvule ning kehtestada maksimaalne ühe päeva jooksul kütitavate lindude arv jahipidaja kohta.

Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra märkis, et Riigikogus oktoobris toimunud kohtumisel lepiti kokku, et Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Jahimeeste Selts ning Keskkonnaministeerium töötavad välja konkreetsed ettepanekud ja seadusandlikud lahendused linnujahiga seotud probleemide ohjamiseks, et oleks tagatud Eesti jahinduse hea tava järgimine ning piiratud lindude massiline tapmine. „Kõik nimetatud organisatsioonid ja asutused on ka omapoolsed ettepanekud esitanud, mille hulgast me peame leidma nüüd parimad lahendused,“ ütles Vakra.

Meediasse on pidevalt jõudnud pildid veelindude massilisest tapmisest ning sellest tulenevalt on komisjonis eelnevalt korduvalt kõne all olnud linnujahi eetilisuse küsimus. Eesmärgiks on seatud kokkuleppe saavutamine jahipidamisreeglites ja nendest kinnipidamise eest vastutaja määramine.

Komisjoni tänasele istungile on kutsutud osalema lisaks Eesti Ornitoloogiaühingu, Eesti Jahimeeste Seltsi ning Keskkonnaministeeriumi esindajatele ka Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Erametsaliidu esindajad, et saada võimalikult lai ülevaade probleemi lahendamiseks.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee