Eesti Koostöö Kogu kutsub ja palub levitada infot:

Mida tahad lugeda avalikku ruumi ja demokraatiat käsitlevast inimarengu aruandest?

Aita koosluua 2019. aastal ilmuva avaliku ruumi ja demokraatia teemalise Eesti inimarengu aruande lähteülesannet.
Paku märksõnu, anna teada oma uuringutest või täienda uurimisküsimusi rahvaalgatus.ee ideekorje veebikeskkonnas 31. jaanuarini.
Koosloomelise lähteülesande põhjal korraldab Koostöö Kogu veebruaris 2018 konkursi, et leida aruande koostamiseks peatoimetaja ja autorid ning täpsem konseptsioon.

2019. aastal ilmuv inimarengu aruanne mõtestab avaliku ruumi loomist ja kasutamist ühiskondliku sidususe ja säästva arengu vaatenurgast. Aruanne käsitleb digiajastu ruumiloomet, otsustusprotsesse ja kohalikku demokraatiat, tuginedes tehtud uurimustöödele ja olemasolevatele andmetele. Aruanne  on ühtlasi oluliseks sisendiks Koostöö Kogus 2018. aastal käivituvale avaliku ruumi koosloome-programmile.

Suundu ideekorje keskkonda

 

Soovid avaliku ruumi teemalist aruannet peatoimetada?

Lisaks ootame inimarengu peatoimetamisest huvitatud teadlasi endast märku andma.

Anna oma esialgsest huvist teada, saates hiljemalt 31. jaanuarini sooviavalduse aadressil info@kogu.ee.

Seejärel korraldab Koostöö Kogu koosloomelise lähteülesande põhjal veebruaris 2018 konkursi, et valida avaliku ruumi ja demokraatia teemalise inimarengu koostamiseks peatoimetaja ja autorid. Parima konseptsiooni alusel valib Koostöö Kogu nõukogu välja peatoimetaja ja täpsema konseptsiooni ning aruande sisuloome saabki alata.

Peatoimetaja konkursi kuulutame välja veebruari alguses ning teavitame sooviavalduse saatnuid meilitsi.

 


Tutvu ideekorjega ja inimarengu aruande koostamise protsessiga lähemalt siit.