Täna kell 14 arutab rahandus- ja sotsiaalkomisjon ühisel istungil uue eakuse rahvakogu ettepanekut reformida pensionisüsteemi teise samba väljamakseid. Avalikule istungile on kutsutud asjassepuutuvad huvirühmad ja ministeeriumide esindajad.

Idee pakub välja paindlikuma ja efektiivsema pensionisamba väljamaksete süsteemi. Täna peab valdav osa pensionile suundujatest andma kogu teise sambasse kogutud vara üle kindlustusseltsile, saades vastu igakuist
pensionilisa. Ettepaneku autori, Tulundusühistu Tuleva juhi Tõnu Peki sõnul peaks riik tulevikus lähtuma põhimõttest, et inimeste pensionivara kasutamist tohib piirata nii vähe kui võimalik ja ainult nii palju kui
vajalik, et oleks tagatud toimetulek elu lõpuni. “Täna on jäigad piirangud pensionivara kasutamisel üks valusamaid probleeme, mis paneb inimesed pensionisambaid umbusaldama,” ütles ta.

Pensionisüsteemi teise samba reformimise ettepanek
Riigikogu rahanduskomisjoni kutse arutelule

Uue eakuse rahvakogu vedava Koostöö Kogu juht Teele Pehk selgitab: II samba väljamaksete reformimine on üks rahvakogule esitatud 80 ideest, mis esitati 2017. aasta kevadel selle nimel, et tuleviku eakapõlv oleks tegusam, töökam ja õnnelikum. Esitatud ideedest 26 ettepanekut hindasid eksperdid Eestis teostatavaks ning need läbisid ideede autorite, ekspertide ja huviliste osalusel teemaseminaride hääletuse. Neist 26 ettepanekust on jaanuariks
Riigikokku jõudnud kaks ettepanekut. Esimest ettepanekut – luua hoolduskindlustus – on sotsiaalkomisjon arutanud juba kaks korda.

Uue eakuse rahvakogu 24 ettepanekut koguvad endiselt toetusallkirju lehel uuseakus.rahvaalgatus.ee. Kõiki vähemalt 1000 allkirjaga ideid arutatakse Riigikogu komisjonides.


Rohkem infot:

Teele Pehk
Eesti Koostöö Kogu juht
teele.pehk@kogu.ee
tel 6408715

Tõnu Pekk
Tulundusühistu Tuleva asutaja
ettepaneku autor
53044744
tonu.pekk@tuleva.ee