Vanemaealiste poliitika komisjon ja SA Eesti Koostöö Kogu pressiteade 6.03.2018

Täna arutab Riigikogu riiklikult tähtsa küsimusena eakana hakkamasaamist ja hoolduskindlustuse loomist. Edaspidi hoiab selle idee ja teiste uue eakuse rahvakogu ettepanekute elluviimisel järge vanemaealiste poliitika komisjon.  

Sotsiaalministeeriumi nõustav vanemaealiste poliitika komisjon koosneb vanemaealiste huve ja õigusi esindavatest ja vanemaealiste küsimustega tegelevatest organisatsioonidest. Vanemaealiste komisjoni ühe liikme, MTÜ Eesti Omastehooldus juhatuse liikme Ivar Paimre sõnul väärib hoolduskindlustuse idee Eesti kontekstis kaalumist kui uus rahastusallikas hooldusvajadusega kaasnevate kulutuste katmisel. “Küll aga on täna raske hinnata, millistel alustel hoolduskindlustust rakendada – kuidas toimub rahastamine, kellele laieneb subjektiivne õigus kindlustuse toel teenuseid tarbida, millele on üldse hoolduskindlustus katteks,” lisab Paimre. “Hoolduskindlustuse loomise eelduseks on ühtne pikaajalise hoolduse vaade, mis katab nii tervishoiu kui ka sotsiaalhoolekande asjaomased valdkonnad, ühtlustatud abivajaduste hindamine ja hooldussuhte kõiki osapooli kaasav lähenemine.”

Uue eakuse rahvakogu 2017. aastal käivitanud Koostöö Kogu juht Teele Pehk lisab: “Hoolduskindlustuse loomise ettepanek on üks kahest uue eakuse 26 ettepanekust, mis parlamenti jõudnud, ning üks väheseid kollektiivseid pöördumisi, mida Riigikogu riiklikult tähtsa küsimusena arutab. Rahvakogu kui ühiskondliku koosloomeprotsessi tulemustele aitab kaasa nii vajalike tegude käivitamine kui ka jätkuv avalik huvi ettepanekute menetlemise ja lahendamise üle. Vanemaealiste poliitika komisjon täidab kahte rolli: hoiab avalikkuse tähelepanu ettepanekutel ning oma praktikute ja ekspertidega hindab ettepanekute sisulist lahendamist. Järjehoidmisse on teretulnud ka ajakirjanike ja kaasamise hindajate panus.”

Kell 10 algaval Riigikogu istungil esineb uue eakuse rahvakogusse hoolduskindlustuse ettepaneku teinud doktor Kai Saks, sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt, sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse ja Tartu Linnavalitsuse hoolekandeteenistuse juhataja Maarika Kurrikoff. Istungit saab jälgida Riigikogu kodulehel ja ETVs.

Uue eakuse rahvakogu 24 ettepanekut ootavad igaühe toetusallkirju veebis https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/.
Vähemalt 1000 allkirjaga ettepanekut arutavad Riigikogu komisjonid.

Rohkem infot:

Ivar Paimre
MTÜ Eesti Omastehooldus
www.omastehooldus.eu
53 671 418

Teele Pehk
SA Eesti Koostöö Kogu juht
www.kogu.ee
58100478