Rahvusvahelise demokraatia ja valimiste instituudi IDEA korraldatud konverentsil “Representation in the Age of Populism? Ideas for Global Action” räägib Koostöö Kogu juht Teele Pehk arutleva demokraatia võludest rahvakogude ja rahvaalgatuste näitel.

19. – 20. juunil toimuval konverentsil esinevad uuenduslike parteide, sotsiaalsete liikumiste ja mõttekodade esindajad, et üheskoos sõnastada üleilmne agenda esindatuse uuendamiseks (Global Agenda for Renewing Representation).

Teele Pehk esineb konverentsi sessioonis “Innovation and representation: including alternative forms of citizen engagement in politics” rahvusvahelise avatud valitsemise võrgustiku kutsel.