Koostöö Kogu, Riigikantselei ja kultuuriministeerium korraldasid Arvamusfestivalil 10.-11. augustil 2018 KOOSLOOMEALA, kus koguti sisendit uuele riiklikule strateegiale Eesti 2035 ning arutleti selle üle, kuidas ühiskondlikke kokkuleppeid mõjusalt ellu viia.

 

“Avalik sektor 2035 on kasutajakeskne ning lähtub üksikisiku muredest” – Lauri Lugna, siseministeeriumi kantsler lõimumine 2035 arutelus

LOE koosloomes tekkinud lühikokkuvõtteid Arvamusfestivali tulevikkuvaatavatest aruteludest, sealhulgas koosloomeala aruteludest rahvaalgatus.ee-l

JÄLGI koostatava strateegia Eesti 2035 järgmisi sisuüritusi

 

VAATA VIDEOS: Eesti ja Šoti strateegilise riigijuhtimise arutelu “Strategic state governance match: Estonia-Scotland 0:1”

TUTVU Šoti valitsuse sooritusraamistikuga – National Performance Framework

“In Scotland we have aligned our national ambitions with the global sustainable development goals. Use them also in the Estonian strategy – why invent new goals?”, Doreen Grove, Head of Scottish Open Government

 

VAATA VIDEOS: Kuidas on senised üle 30 rahvaalgatust mõjutanud Eesti elu? Algatuste menetlemise köögipoolest hoolduskindlustuse ja PÕXITi ettepaneku näitel

LOE arutelu ja rühmatööde tulemusi rahvaalgatus.ee-l

“Arvamusfestivalil võiks ka edaspidi olla eraldi ala pühendatud menetluses olevatele rahvaalgatustele, kuna tänanegi arutelu aitas mõlemat ettepanekut edasi.” – arutelu suunaja Triin Vihalemm

 

VAATA kahepäevase koosloomeala FOTOSID

 

 

Koosloomeala korraldas Riigikantselei strateegiabüroo, Eesti Koostöö Kogu ja kultuuriministeerium.