Vabaühendused ja ettevõtlusorganisatsioonid koos Eesti Rahvusringhäälingu ja Arenguseire Keskusega korraldavad 9. novembril 2018 visioonifoorumi, et valida Eesti tuleviku jaoks loodud sõiduplaanist üheskoos välja kuhu, miks, kuidas ja kellega me sõidame.

Visioonifoorumi aluseks on teekaart, milles sisalduvad Arenguseire Keskuse uuringu “Tuleviku töö 2035” alusel neli põhimõttelist valikut – talendikeskus Tallinn, rändajate maailmaküla, alahõive Eesti ja isearenev Eesti. Üritusel arutatakse koos, et mõista ja teadvustada tõsiasjadega arvestavaid võimalusi ning seda, kuidas need Eesti kasuks keerata. Sündmus saab teoks koostöös Riigikantselei ja Rahandusministeeriumiga ning arutelude saak jõuab “Eesti 2035” strateegiasse.

Inspiratsiooniks astuvad üles Swedbank Grupi uuringute juht Olof Manner ja Arenguseire Keskuse uuringujuht Johanna Vallistu. Millisest Eestist nad unistavad, räägivad ettevõtja ja kirjanik Armin Kõomägi, tudeng ja esseekonkursi “Eesti loost ja lootusest” võitja Mikael Raihhelgauz ning kevadel Tallinna linna personalidirektori ametisse astunud Vilve Raik.

Foorumit juhivad Julia Bali ja Taavi Eilat Eesti Rahvusringhäälingust.

-> Visioonifoorumi otseülekanne ja kava

#kuidasmekestame algatus on jätkuprojekt 2017. aastal ilmunud inimarengu aruandele “Eesti rändeajastul”. Koostöö Kogu panustab algatusse üle-eestiliste kogukondlike arutelude disaini ja platvormiga kestame.rahvaalgatus.ee.

#kuidasmekestame visioonifoorumi korraldajad:

Arenguseire Keskus
Mainor AS
TalTech
Teenusmajanduse Koda
Vabaühenduste Liit
Work in Estonia
Avatud Eesti Fond
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Eesti Koostöö Kogu
Eesti Rahvusringhääling