SA Eesti Koostöö Kogu
Pressiteade

1.10.2019

Koostöö Kogu uus juht on Kairi Tilga

Eesti Koostöö Kogu nõukogu valis järgmiseks kolmeks aastaks uueks tegevjuhiks varem Eduard Vilde muuseumit juhtinud Kairi Tilga.

„Eesti Koostöö Kogu on pannud õla alla mitmele suurele teemale ja seda nii hariduses, pensionide arutelus kui näiteks osalusdekomkraatia edendamises või riigipidamise kava ettepanekute näol. Seda tööd on tarvis jätkata ja soovin, et

Koostöö Kogu oleks hinnatud ja kaasav partner, ühiskondlike protsesside mõtestaja ja suunaja ning ühiskonda edasi viivate koostöövormide ja lahenduste ellukutsuja“, sõnas Tilga. Eesti Koostöö Kogusse toob Tilga enda sõnul kaasa võime algatada uusi protsesse, kaasata partnereid, oskuse mõelda loovalt ja ka strateegiliselt.

Eesti Koostöö Kogu nõukogu valis uueks esimeheks Kaie Karnioli, kes võtab töö üle nõukogu pikka aega juhtinud Marika Valgult. „Koostöö Kogu ülesanne on tegeleda ühiskonnale oluliste, kuid otsustajatele ebamugavate teemade edendamisega,“ tõi Karniol välja Koostöö Kogu missiooni. Aseesimeheks valiti Külli Taro. Nõukogu ülejäänud liikmetena jätkavad Urmo Kübar, Andres Kütt, Triin Vihalemm ja Ülar Mark.

Koostöö Kogu kõige olulisem ülesanne  on Eesti Inimarengu Aruande väljaandmine, töös olev aruanne ilmub 2020. aasta jaanuaris ning fookusteemana on seekord avaliku ruumi ja demokraatia omavahelised seosed (peatoimetaja Helen Sooväli-Sepping). Samuti jätkub osalusdemokraatia ühe lipulaeva rahvaalgatus.ee portaali arendustegevus ja populariseerimine.

Eesti Koostöö Kogu on Vabariigi Presidendi otsusega 2007. aastal asutatud sihtasutus, mille eesmärk on Eesti pikaajalisest arengust huvitatud valitsusväliste organisatsioonide koostöö edendamine. Koostöö Kogu töötab koos partneritega välja ettepanekuid ja poliitikasoovitusi, käivitab demokraatiat edendavaid algatusi ning veab olulistel teemadel avalikku arutelu.

Info:
Kaie Karniol
Eesti Koostöö Kogu nõukogu esimees
tel. 5167538

Kairi Tilga
Eesti Koostöö Kogu
juhataja
tel. 5036620