Tartu Planeerimiskonverents kandis tänavu pealkirja „Demokraatia ja tehnoloogia ühises ruumis“. Üks konverentsi peaesinejatest oli Helen Sooväli-Sepping, kes on ka peagi ilmuva Eesti inimarengu aruande peatoimetaja.
Oma ettekandes „Meie ühine ruum- Eesti ruumiline arengutee“ avaski Helen ruumi ja demokraatia teemalise Eesti inimarengu aruande põhisõnumeid.
Eesti Koostöö Kogu poolt välja antav Eesti inimarengu aruanne 2019/2020 ilmub uue aasta alguses.