2. detsembril külastas Eestit üleilmse avatud valitsemise partnerluse juht Sanjay Pradhan, kes pidas Vabamus avaliku kõne demokraatia uuendamisest avatud ja kaasava valitsemise kaudu.

Sanjay Pradhan tutvustas oma esitluses inspireerivaid näiteid avatud valitsemisest ja demokraatia uuendamisest. Sellest, kuidas see üleilmne liikumine on seitsme aasta jooksul demokraatiat uuendanud 79 riigis ja 20 suurlinnas. Sanjay viis kuulajaid rännakule avatud valitsemisega liitunud riikidesse – Sri Lankalt Lõuna-Koreasse, Ühendkuningriigist Ukrainasse – ja jagas lugusid julgetest uuendustest valitsuste vastutavuse tõstmisel.
Avatud valitsemise partnerlus (AVP) on üle 75 riiki ja 20 suurlinna hõlmav algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas. Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja koostöös kodanikega.


Eesti liitus avatud valitsemise partnerlusega 2012. aastal. Riigikantselei kureerimisel viiakse koos ministeeriumide ja vabaühendustega praegu ellu neljandat tegevuskava, kus on põhirõhk avatud ja kaasaval poliitikakujundamisel nii riigi kui kohalikul tasandil.
Eesti Koostöö Kogu panustab uude AVP tegevuskavasse 2020-2022 rahvaalgatus.ee arendamisega laiemalt osalemist käsitlevaks ja võimaldavaks e-kodaniku portaaliks.